Facebooktwitterlinkedinmail

25 schrikkelmaand 2022 – Op woensdag 13 april 2022 vindt het jaarlijkse congres ‘Multiprobleemgezinnen – editie 2022’ positie te Eindhoven. Ie jaarlijkse congres overheen ie werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer te ie teken van ‘samenhang te den hulpverlening’.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld plusteken opvoedingsonmacht zijn stuk voordat stuk hele lastige problemen. Maar te sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken erop elkander. Noch zelden zowel omdat er binnenshuis ie gezin LVB- plusteken / of psychiatrische problemen heersen. Plusteken ga er dan maar ooit aan staan indien opbouwwerker. Ie heeft te zulke situaties voordat hulpverleners vaak weinig zin wegens zichzelf te den wirwar van problemen op één deelprobleem te uitlijnen. Hoe ga jou bijvoorbeeld opvoedvaardigheden verbeteren indien mensen stram staan van den stress indien gevolg van ene dreigende huisuitzetting? Noch dus. 

Van den andere zijkant kun jou zowel noch alles tegelijk oprapen met dit mensen. Zinnig prioriteiten stellen plusteken haalbare doelen stellen is dus essentieel, maar dat is vaak veel gemakkelijker medegedeeld dan gedaan. 

Meer…

Sprekers

  • Prof. Dr. Rudi Roose (Universiteit van Gent) – Diagnostische processen gestructureerd op zelfregulatie erop meervoudige plusteken complexe problemen
  • Eelke Blokker MHC&SW (Instituut voordat Publieke Waarden) – Multiprobleemgezinnen, falende (hulpverlenings)systemen plusteken bureaucratie
  • Dr. Renate Geuzinge (Instituut voordat Interpersoonlijke Neurobiologie) – Concrete zelfzorgstrategieën voordat den opbouwwerker
  • Kim Jolink-Verkuijlen (Kim Streetwise Raad) – Complexe gezinssystemen plusteken jonge ondermijners
  • Dr. Jolanda Douma (Rustiek Kenniscentrum LVB) – Hoe wegens te gaan met afwerend plusteken afremmend rijrichting van ouders met ene LVB: problemen van ouders erop den opvoeding plusteken ie bieden van perspectief
  • Marja van Doremalen (Nadrukkelijk Thuis) – Hoe wegens te gaan met afwerend plusteken afremmend rijrichting van ouders met ene LVB: problemen van ouders erop den opvoeding plusteken ie bieden van perspectief
  • Mr. Mariska Kramer (Werkplek Kramer) – Werken met juridische kaders erop complexe gezinsproblematiek
  • Jennet Ahbouk MSc. (Praktijk HSN) – Noch-westerse gezinsproblematiek

Accreditatie, korting plusteken aanmelding

Voordat dit jaarlijkse congres is accreditatie aangevraagd erop SKJ, NIP K&J/NVO-OG, AbSG*, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, FGzPt, Register Vaktherapie plusteken LV POH-GGZ.

Meer kennisoverdracht overheen puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden plusteken inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo.

Waterput: persbericht

Dit mededeling is 1 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail