Eentje nieuwe werkmethode van den langdurige zorg

Voorafgaand even ene uitstapje zoals Denemarken, waar den gemeente Fredericia met 40.000 inwoners ter 2007 voordat uitgestrekte uitdagingen stond. Den lokale gezondheidszorg had 200 openstaande vacatures, demografische uitdagingen plus financiële schaarste. Zorg is kostbaar plus ie streven zoals efficiëntie weten zijn limieten. Eentje professional schenkkan namelijk géén tien mensen tegelijkertijd promoten.

Zorg plus welzijn werden aan mekaar gekoppeld. Zowel wasgoed ie motto: ’mensen promoten zichzelf te promoten’. Dit staat vertrouwd mits ’reablement’. Na ene schooljaar is ter Fredericia ie eerste reablement-team van start getogen. Dit team hielp ter 6-12 weken 46% van den 220 ouderen wegens volledig zelfredzaam te wordt, terwijl 30% minder poetsvrouw nodig hadden. 84% gaf aan gelukkiger te zijn dan daarvoor plus professionals (83%) vonden ie werkgelegenheid fijner.

 

Fredericia is den afgelopen 10 schooljaar nog huis werd ter mensen zichzelf te toestaan promoten, aldus den gemeente. Nu schenkkan 64% van den mensen met ene nieuwe zorgvraag, geholpen zelfredzaam te wordt. Te totaal ging ie wegens 430 personen. Dit gevolgen zijn gemeten met ene zogenaamde schaduwindicatie. Zowel onder cliënten met ene schatting voordat langdurige zorg schenkkan reablement uitkomst bieden. Daarheen spreekt men van ‘ene goede dag op inherent sterkte’. Zowel worden gezorgd voordat personele ‘kruisbestuiving’, onderbrak uitwisseling van professionals tussen den verschillende teams plus departementen.

 

Reablement ter den praktijk

Mette is ene 78 jarige vrouw diegene gevallen is plus daarbij haar voetgewricht heeft verzwikt. Om den pijn gaat zij steeds meer zitten plus ligt, heeft zij weinig voeling met anderen, vereenzaamt zij plus vervuilt haar stulp. Tijdens den intake gaat den wijkverpleegkundige, fysiotherapeut of ergotherapeut ene gesprek aan. Dit wegens te achterhalen watten Mette nodig heeft wegens weer ene plezierig, zelfstandig leven te kunnen leiden. Haar willen vormen den doelen voordat ie reablement-traject. Pijnbestrijding staat centraal plus ene fysiotherapeut traint met wandelen zoals den supermarkt. Den verzorgenden plus den huishoudelijke poetsvrouw zijn betrokken onder ie project, zodat den dagelijkse activiteiten onderdeel wordt van haar reparatie. Zowel krijgt zij poetsvrouw ter ie voeling met anderen. Na 11 weken heeft Mette ie leven teruggekregen dat zij voordat ogen had plus is den sponsoring afgesloten.
 
Eén landelijke visie ter Denemarken
 
Den paradigmashift ter Fredericia heeft veel andere gemeenten ter Denemarken geïnspireerd totdat ene omslag. Den inzet is nu volop op ene volwaardige plek ter den samenleving plus actieve participatie voordat alle inwoners. Ongeacht sociaal-economische status of handicap. Dit alles ter nauwe samenwerkingsverband met huisartsen, maar zowel met buurthuizen, vrijwilligers plus activiteitenteams.
 
Te 2015 is ter Denemarken onder wet vastgesteld dat mensen voorgerecht geholpen willen wordt wegens zichzelf te promoten. Stap mits dat noch aanslaat wordt er blijvende sponsoring geboden. 

Dit visie plus werkwijze heeft heropnames verminderd plus ie veel ligdagen ter ie ziekenhuis teruggebracht. Ie is den Denen tussentijds slagen den zorgkosten (10,6% BBP) ene halt toe te roepen. Den kosten plus den kwaliteit van zorg blijven punt van voetlicht. 

Reablement ter den Nederlandse praktijk

Te Nederland zijn zorgprofessionals, politici, ambtenaren, welzijnsorganisaties, kennisorganisaties plus gemeenschap geestdriftig geraakt overheen reablement. Zij hebben op verschillende plekken ter Nederland den handen ineengeslagen, geïnspireerd op den werkwijze ter Denemarken, maar aankunnen aan den Nederlandse situatie. Tijdens dit zorgvernieuwingsproces is sprake van verandering ter cultuur, organisatie plus samenwerkingsverband.

Zowel wordt er nagedacht overheen den bekostiging van ‘zorg plus welzijn’. Dat gaat noch zonder slag of stoot, den werkelijkheid is weerbarstig. Zo zit ie segmentarisch werken ter den weg, voert ie ‘zorgen voordat’, ter positie van ‘zorgen dat’ nog steeds den boventoon, werken zorgprofessionals ter mekaar heen, hanteren zij verschillende plannen plus vormen den financiële tussenschotten ene rem op den samenwerkingsverband, waardoor den oudere noch steevast centraal staat. Aspecten diegene ter verschillende mate zowel ter andere terechtkomen ene rol speelt.

 

Onderzoeken plus praktijkervaringen toestaan ter toenemende mate zien dat ouderen onderbrak reablement huis ter staat zijn zichzelf te promoten, maar toestaan zowel variatie ter gevolgen zien.

Eentje Nederlands vernieuwingsproces heeft daarom ene geheel inherent specifiek project van werkmethode nodig, maar schenkkan inspiratie waterputten uit onderzoeken plus ervaringen van den best presterende gemeenten plus zorginstellingen.

 

Praktische werkwijze

Ongeacht of den oudere zichzelf aanmeldt onder ene thuiszorgorganisatie of onder ene gemeente met ene hulpvraag voordat verpleging, persoonlijke verzorging, sponsoring of huishoudelijke poetsvrouw, zou den oudere voorgerecht geholpen wordt wegens zichzelf te promoten. Stap mits dat noch aanslaat wordt er blijvende sponsoring geboden.
Er wordt ter ene kortdurend traject van 6-12 weken ingezet op lijfelijk reparatie, maar zowel op ene volwaardige plek ter samenleving. Den waarneming van ene waardevol leven verschilt van wezen totdat wezen. Dit persoonlijke verschillen zijn ie uitgangspunt voordat den professionals diegene den oudere ondersteunt. Alle hulpverleners wegens den oudere heen werken aan idem mikpunt plus hanteren idem project. Vanaf oudere bewaakt één coördinator den voortgang. Tijdens behoefte aan blijvende sponsoring wordt gestreefd zoals ene zo zelfstandig mogelijk leven.
 
Om nauwe samenwerkingsverband met o.a. buurthuizen, vrijwilligers plus activiteiten teams wordt maatschappelijke participatie van ouderen versterkt plus zo zowel doorstroom van professionele poetsvrouw zoals informele sponsoring. 

Nieuwe vaardigheden voordat zorgmedewerkers

Zorgprofessionals doorlopen competentietraining wegens kennis plus kundigheid te verkrijgen overheen o.a. meesterschap, herstellend vermogen, positieve gezondheid, ie ontwikkeling van zorgafhankelijkheid, gespreksvormen, narratieve psychologie plus ie gewoonte van gesprekstools.

Inspiratiesessie conferentie ‘Nieuwe mensenleven ouderen(zorg)

Wil jij meer weten overheen reablement ter den praktijk? Te den sessie:‘Is ie grasmat groener ter Denemarken plus Zweden? komt reablement plus ene nieuwe werkmethode van den langdurige zorg aan bod. Er is zowel ruimte wegens met mekaar ter gesprek te gaan. 

Meld je aan

Meer kennisoverdracht