Wijkverpleegkundigen indiceren zelf den outillage zorg voordat cliënten diegene thuis woon. Wegens kip erin te ondersteunen zijn diverse documenten ontwikkeld, zoals ie normenkader. Ten opzichte van 2019 is den bekendheid plusteken ie gewoonte van dit documenten onder verpleegkundigen licht gestegen. Er blijven verbeteringen mogelijk, zowel ter ie gewoonte van den documenten mits ter den documenten zelf. Dit blijkt uit ene vragenlijstonderzoek van ie Nivel onder haastigheid 200 verpleegkundigen diegene indiceren voordat den wijkverpleging, meldt Nivel. 

Wegens wijkverpleegkundigen te ondersteunen met ie indiceren van den outillage zorg voordat thuiswonende cliënten zijn meerdere documenten ontwikkeld, waaronder ene normenkader, ene begrippenkader plusteken ene toolbox. Dit promoten ie indicatieproces op ene transparante plusteken eenduidige wijze te doorlopen.

Normenkader ie uiterst tweedehands

91 procent van den wijkverpleegkundigen is vertrouwd met ie normenkader, ene document dat met zes normen beschrijft aan welke reclameren verpleegkundigen willen voldoet wegens wijkverpleging te indiceren. Ene meerderheid van den wijkverpleegkundigen tweedehands ie normenkader erbij ie stellen van indicaties. Den andere ondersteunende documenten wordt vanwege minder dan ene derde van den indicerende verpleegkundigen tweedehands. Vergelijken met 2019 is ie gewoonte van alle documenten welnu toegenomen.

Dienstwilligheid documenten

Wijkverpleegkundigen geoefend ie normenkader zowel ie vaakst mits nuttig. Ene derde van den indicerende verpleegkundigen vindt dat den documenten samen voldoende handvatten bieden voordat ie indicatieproces. Echter, ene even omvangrijke menigte vindt dat den documenten noch of slechts enigszins voldoende handvatten bevatten. Wegens dit te verbeteren suggereren verpleegkundigen onder andere ie bundelen van den verschillende documenten totdat één document plusteken ie creëren meer tijdstip nodig wegens den documenten juist te bestuderen plusteken te usances.

Doorheen: Nationale Zorggids
Informatiebron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuwsbericht/inzet-van-ondersteunende-documenten-voor-indicatiestelling-wijkverpleging-kan-beter, geraadpleegd op 14-2-2022