Den invoering van ie woonplaatsbeginsel beschut woon op 1 januari 2023 is noch meer realiseerbaar. Doorheen den lange hardloopwedstrijd van den kabinetsformatie kon ie wetsvoorstel noch op tijdstip voorgelegd wordt. Met ie woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voordat beschut woon voordat den inherent inwoners. Dit meldt Rijksoverheid. 

Ongeacht ie noch tijdig indienen van ie wetvoorstel, zijn er eentje tal aandachtspunten diegene uitgewerkt willen wordt, ter samenhang met ie raadgeving van den Raad van State overheen ie woonplaatsbeginsel. Ie Rijk, gemeenten plusteken andere partijen gaan hierover ter overleg. Hierna wordt bezien ter hoeverre bijstelling nodig is van den maatregelen ter ie kader van den transitie zoals beschut thuis plusteken watten den prestaties zijn voordat ie tijdpad.

Geleidelijke transitie

Ie regelgeving van Rijk plusteken gemeenten is plusteken blijft gestructureerd op den geleidelijk transitie van beschut woon zoals beschut thuis. Den visie van den Makelaarsprovisie Toekomst beschut woon is daarbij leidend. Mensen met psychische problemen willen zoveel mogelijk thuis of ter den inherent woonplaats kunnen blijven woon met ambulante support. Op 1 januari 2022 is gestart met den doordecentralisatie van beschut woon. Ter dat kader wasgoed ie streven wegens vanaf 1 januari 2023 eentje woonplaatsbeginsel voordat beschut woon plusteken eentje ermee samenhangend verrassend geldelijk verdeelmodel ter te voeren.

Doorheen: Nationale Zorggids