Den Vlaamse Regering plus opdrachthouder Karl Vrancken hebben den burgemeesters plus provinciegouverneurs aangeschreven met den dringende vraag wegens mee te promoten te ie opstellen van eentje actuele opsomming van mogelijke gebieden waar sprake zullen kunnen zijn van eentje PFAS-verontreiniging. Te afwachting van dit opsomming, werden op verschillende plekken metingen gedaan zoals ie PFOS-gehalte te den bodem. Voordat den sites te Willebroek, Mechelen plus te den buurt van brandweeroefenterreinen, geldt vergelijkbare voorzorgsmaatregelen indien voorheen te plus rond Zwijndrecht. Voordat den luchtmachtbasis van Kleine Brogel is bijkomend research nodig.

Den provinciegouverneurs plus alle Vlaamse burgemeesters ontvingen den vraag wegens mee te construeren aan eentje up-to-date opsomming van alle mogelijke sites te Vlaanderen waar mogelijk sprake zullen kunnen zijn van eentje PFAS-verontreiniging. Op onderstel van diegene opsomming vermag wordt overgegaan totdat voorts research op den zones met ie grootste risico. Daarginds wordt in den maand staalnames verricht.

Er wordt onder meer gekeken zoals terreinen waar den brandweer te ie verleden blusactiviteiten hield met fluorhoudend schuim, plus bedrijfssites waar PFAS te ie produktieproces worden tweedehands. Ie gaat hierbij wegens eentje inventarisfase, waarin volgens ie Agentuur Zorg plus Gezondheid verdere maatregelen nog noch noodzakelijk zijn. Er is dus zowel geen reden voordat ongerustheid.

Den lokale gezaghebben willen zo snel mogelijk den nodige kennisgeving bezorgen overheen den brandweeroefenterreinen plus tegen 1 juli overheen locaties waar te ie verleden eentje ernstige industriële brand heeft gewoed. Tegen 15 juli moeten terugkoppeling gegeven wordt overheen den andere terreinen.

Te afwachting van den resultaten werden te eentje straal van 100m rond den brandweeroefenterreinen voorzorgsmaatregelen genomen diegene vergelijkbaar zijn met diegene te Zwijndrecht.

Terwijl geldt er zowel vergelijkbare voorzorgsmaatregelen rond den webpagina van den oude papierfabriek te Willebroek (omlijning van den Fabrieksloop plus Pantalon Den Naeyer) plus te eentje straal van 100m rond den oude brandweerkazerne te den Dageraadstraat te Mechelen.

Dit maatregelen hebben betrekking op den voeding, den bodem, ie grondwater plus den algemene hygiëne. Zo zijn er adviezen overheen ie verdisconteren van groenten plus fruit uit inherent tuin, zelfgekweekt kleinvee of den eieren van inherent kippen, of overheen ie gewoonte van grondwater wegens den moestuin te sproeien of ie zwembad te vullen. Ie is zowel afgeraden wegens nageslacht op den betrokken sites te permitteren spelen op ie onverharde terrein van den betrokken sites.

Zowel op den luchtmachtbasis van Kleine Brogel te Pelt werden hoge PFAS-waarden gemeten, specifiek op ie oefenterrein van den brandweer. Volgens diegene waarden plus rekening houdend met den afstand totdat den omwonenden zijn voorzorgsmaatregelen voorlopig noch aan den orde. Voorts research, dat zo snel mogelijk wordt verricht, is nodig wegens verdere analyses te maken overheen den wezen plus den verspreidingsgebied van den vervuiling.

De website wordt voortdurend aangevuld en bijgewerkt, plus geven dus den uiterst recente kennisgeving overheen den PFOS-vervuiling.