Ie is ofschoon langer vertrouwd: goede e-health toepassingen voortkomen onderbrak eentje goede interactie tussen den technische-, zorg- plus welzijnsprofessional. Elkander vatten is daarvoor noodzakelijk: watten heeft den zorg- plus welzijnsprofessional nodig plus watten heeft den technische professional nodig aan kennisoverdracht wegens ginds eentje goede toepassing voordat te ontwerpen. Ene kijkje te elkaars kookplaats vermag ginds was via promoten, plus hoe vroeger professionals dat tenuitvoerleggen hoe huis men elkander begrijpt plus durft op te zoeken. Daarom is ie van gewichtigheid wegens ofschoon tijdens den diverse opleidingen op ie landstreek van zorg plus van technologie diegene interprofessionele contacten te leggen.