“Zo had ik mijzelf nog nooit bekeken: mits iemand diegene ter inherent land steeds erop den dominante menigte zit, plusteken diegene daarom noch schenkkan weten hoe ie voelt wegens onderschikkend te zijn van mensen diegene verschillend uitvoeren, denken of eruitzien dan hijzelf. Watten eentje merkwaardige plusteken interessante mensen: zij diegene ter principe geen ervaring kunnen hebben met kwetsbaarheid op vloer van hun sociale levensstijl, cultuur, sekse, teint of seksuele identiteit.” (Luyendijk, 2022, p. 82).

Wegens eentje ander menigte te kunnen vatten, is ie noch noodzakelijk wegens totdat diegene menigte te toebehoren. Welnu schenkkan ie promoten wegens intercultureel te denken ingevolge gesprekken te voeren, samen tijdstip ingevolge te brengen of jezelf ter te leven. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij den niet-dominante menigte  vatten ondanks wij noch totdat idem menigte toebehoren?

 

Wegwerken van onbegrip

Om onze geest te veranderen ten opzichte van andere culturen plusteken achtergronden zullen ie onzerzijds meer inzichten geven. Onbegrip schenkkan sneller weggewerkt wordt wanneer men kennis heeft van den leefwereld plusteken den achtergronden van mensen uit andere culturen plusteken belangstellende open houding toont zonder vooroordelen. Joris Luyendijk heeft ie ter zijn proza overheen dat jij ongeacht individuele karaktereigenschappen zowel steevast moeten loeren zoals den omstandigheden waarin dit welnu of noch totdat bloei komen. Jouw kunt mensen nooit los zien van den setting waarin zij leven. Ene vluchteling bijvoorbeeld diegene eentje gevaarlijke looproute heeft afgelegd, heeft onderweg veel meegemaakt plusteken zichzelf ontwikkeld totdat eentje intact ander persoon. Of eentje jongeman met eentje bi-culturele decor diegene problemen heeft met identiteitsontwikkeling.

Kruispuntdenken

Met kruispuntdenken loeren wij op eentje andere methode zoals den werkelijkheid dan wij gewoon zijn. Deelidentiteiten, zoals vorming, inkomen, sociale levensstijl, gender plusteken etniciteit kunnen te onze huidige samenleving minder voordat vaandel wordt waargenomen. Hierbij kun jij enerzijds denken aan personen ter maatschappelijke kwetsbare situaties diegene zichzelf vaak bevinden op kruispunten van dit deelidentiteiten Daarentegen heb jij personen diegene hun deelidentiteiten samenvoegen waardoor zij ie makkelijker hebben ter hun leven ingevolge bijvoorbeeld hun sekse, cultuur, opleidingsniveau, seksuele identiteit, sociale levensstijl etc. Cultuursensitief denken plusteken handelen is eentje vereiste omdat oordelen overheen identiteiten plusteken machtsposities noch universeel zijn. Den waarde diegene wij associëren met defini aspecten schenkkan cultureel bepaald zijn. Om culturen te onderscheiden plusteken interculturele verschillen te geoefend heb jij ie vermogen wegens vergelijkend plusteken grensoverschrijdend te denken.

Interculturele competentie

Men wordt steeds meer bewuster overheen ie bij van intercultureel handelen ter ie dagelijks leven maar zowel op werkgelegenheid. Via ie uitbouwen van interculturele competenties opbouw jij kennis op van den vele verschillende dimensies zodat jij meer onbegrip kunt hebben op ie handelen plusteken geest van mensen uit eentje andere cultuur. Stamhuis is bijvoorbeeld bepalend ter defini culturen plusteken diegene willen vooral eentje bijdrage leveren erop belangrijke beslissingen. Of lichaamstaal ter andere culturen is verschillend, watten schenkkan zorgen voordat misverstanden. Ene samenhangend geheel van vaardigheden, kennis plusteken houding zorgt voordat meer onbegrip voordat mensen met kwetsbaarheid op vloer van hun sociale levensstijl, cultuur, sekse, teint of seksuele identiteit.

Den personen zonder jij inherent menigte vatten hangt van jij inherent houding be. Via ie opdoen van kennis van den leefwereld plusteken decor van mensen uit andere culturen schenkkan ervoor zorgen dat wij dit groepen huis vatten. Noch exclusief vatten maar zowel accepteren zorgt ervoor dat wij samen ongeacht jawel kunnen leven. Ene belangstellende open houding zonder vooroordelen, cultuursensitief denken plusteken handelen is eentje vereiste omdat oordelen overheen identiteiten plusteken machtsposities noch universeel zijn.

 

Tuba Gulbahce

Luyendijk, J. (2022). Den zeven vinkjes. Hoe mannen zoals ik den chef spelen. Veer

Ie bulletin Interculturele geest verscheen vantevoren op Sensa Zorg.