Niemand is tegen inclusiever vrijwilligerswerk. Weliswaar blijkt dat streven te den praktijk best lastig vorm te geven. Want hoe creëer jou mits vrijwilligersorganisatie of bewonersinitiatief eentje respectvolle vorm waaraan iedereen gelijkwaardig vermag participeren? Movisie biedt nu eentje waaier vol voorbeelden, tips plus tools.

Plaatje Pixabay

Ie zullen jou maar plaatsvinden dat jou mits nieuwe collega terecht komt op eentje eenheid met ge maar witten mannen te eentje grijsharig pak. Zo’n werkomgeving is noch verscheiden. Plusteken voordat eentje bijzondere eenling mits Purl zeker zowel noch met. Want zij is namelijk eentje bolletje roze wol te eentje pakkende Pixar animatiefilm. Gefluister, afwijzende zien, geen publiek vinden tijdens eentje vergadering: Purl overkomt ie elke dag.

Indien overlevingsstrategie kiest Purl voordat aanpassingen te uitwendig plus rijrichting. Maar eentje effectievere route zoals inclusiviteit vormt schrede op ie uur dat er nog eentje nieuwe collega komt. Eentje geel bolletje dit keer. Gaandeweg vormt er vervolgens eentje diverse werkvloer, waarin iedereen zichzelf gewaardeerd voelt.

Eigenheid waarderen

‘Indien iedereen zijn eigenheid vergeten vermag, is er sprake van inclusiviteit’, zegt Krista van Mourik, expert gedurende Movisie. ‘Dat gaat dus voorts dan diversiteit. Meer diversiteit betekent noch moeiteloos dat jou elkaars kwaliteiten waardeert plus benut. Richt jou jou mits organisatie ge op diversiteit te eentje team of organisatie, dan loop jou ie risico dat er voort meer verschillen meer gedoe komt.’

Van Mourik werkte mee aan den Inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk, diegene recentelijk verscheen. Den waaier is bedoeld voordat vrijwilligersorganisaties plus bewonersinitiatieven diegene vrijwilligerswerk inclusiever vorm willen geven. Plusteken zowel sociaal werkers zoals subjectief begeleiders kunnen er hun voordeel mee exporteren.

Noch ge gedurende urgentie

Movisie merkt dat veel organisaties ie streven wegens inclusiever te wordt schrede écht aan gaan pakken op ie uur dat ie urgent is. ‘Bijvoorbeeld mits den menigte vrijwilligers steeds kleiner wordt omdat iedereen met pensioen gaat’, zegt Van Mourik. ‘Of mits eentje initiatief totdat den slotsom komt dat den geheel witten menigte deelnemers geen afspiegeling is van den culturele achtergronden te den buurt.’

Den acute vraag is dan hoe er junior vrijwilligers gevonden kunnen wordt, of vrijwilligers met eentje migratieachtergrond. Maar den insteek zullen minder instrumenteel kunnen zijn, mits ie aan Van Mourik ligt. ‘Wij willen organisaties verleiden wegens er verschillend zoals te loeren. Ie gaat erom dat jou weet watten jou waarden zijn, waaróm vind jou ie beslissend wegens met te zijn? Waar sta jou voordat, watten wil jou uitstralen? Dat soort vragen kun jou ofschoon voordien uitwerken.’

Den zes B’s

Met vrijwilligerswerk is eentje vraagstuk dat speelt op alle niveaus plus voort den hele organisatie, stelt Van Mourik. Den rangschikking van den inspiratiewaaier maakt verhelderend watten zij ermee bedoelt. Den waaier is namelijk opgebouwd aan den hand van den zes B’s voordat ie vinden plus knopen van vrijwilligers: schetsen, binnenhalen, wegbrengen, basisvoorwaarden, belonen, beëindigen.

Elk b-woord heeft eentje inherent blad met voorbeelden, tips plus tools voordat diegene ontwikkelingsfase. ‘Plusteken ie kerks is’, zegt Van Mourik, ‘dat ie noch nodig wegens elke ontwikkelingsfase stap voordat stap te doorlopen. Tactvol eruit watten ie uitgelezene past.’ Op ie eerste blad van den waaier, overheen ie schetsen, staat mits tool ie Jam Cultures Spel. Dat helpt wegens mits organisatie ie gesprek aan te gaan plus wegen te uitdenken wegens nog laagdrempeliger te wordt voordat nieuwe gezichten. Ie spelen van ie spel helpt wegens den volume van den diversiteit diegene er ofschoon is te den organisatie of ie initiatief huis te toepassen.

Onbewuste uitsluiting

Op eentje open wijze kunnen praten overheen inclusiviteit te eentje sociaal veilige vorm is volgens Van Mourik – ongeacht fysieke toegankelijkheid – eentje belangrijke basisvoorwaarde, omdat er dan zowel zaken aan den orde kunnen komen diegene misschien pijnlijk zijn. ‘Er is eentje vlechtwerk aan diversiteitsfactoren waar jou iedereen rekening mee wilt liefhebben, zoals taalvaardigheden, psychische kwetsbaarheden, ouderdom, culturele achtergronden.’

Maar te den praktijk lukt ie noch eeuwig wegens met alles plus iedereen rekening te liefhebben plus somwijlen is er sprake van onbewuste uitsluiting. Organisaties vragen zichzelf zowel welnu ooit overheen waar zij willen par, weet Van Mourik. ‘Maar ie hoeft noch vanaf se ingewikkeld te zijn. Indien iedereen zichzelf maar veilig voelt wegens ie erover te hebben. Dan kun jou samen bekijken hoe ie verschillend vermag.’

Noem ie geen vrijwilligerswerk

Leeg den basisvoorwaarden diegene voordat alle vrijwilligers beslissend zijn, vermag er voordat verschillende groepen specifieke voetlicht zijn. Eentje belangrijke stap erin is wegens samenwerkingsverband te zoeken met partijen diegene den beoogde nieuwe menigte wasgoed weten, zoals eentje middelbare schoolgebouw, eentje ouderenbond, praktijkonderwijs of eentje taalschool.

Van Mourik maakt verhelderend dat zulke samenwerkingsverband vermag promoten wegens groepen op eentje passende wijze aan te spreken: ‘Neem den term vrijwilligerswerk. Eentje organisatie diegene meer samen wilde exporteren met mensen met eentje migratieachtergrond, tweedehands diegene noch meer te den werving, wegens den negatieve bijklank van “kosteloos werkgelegenheid” te vermijding. Plusteken zowel gedurende veel jongeren slaatje jou met diegene term den schap vaak mis.’ Te den waaier staan voorbeelden van organisaties die jongeren werven door ze aan te spreken plus te bevragen op watten zíj willen.

Nuttigheid voordat sociaal werkers

Gedurende vrijwilligerswerk voordat kwetsbare mensen met bijvoorbeeld eentje licht verstandelijke restrictie (lvb) of ggz-achtergrond zijn er zowel specifieke aandachtspunten. ‘Goede begeleiding vermag voordat dit groepen ie verschil maken wegens vrijwilligerswerk duurzaam te toestaan zijn,’ zegt Van Mourik. Den inspiratiewaaier biedt nuttige linksom, bijvoorbeeld zoals trainingen voor het begeleiden van mensen met een lvb plus begeleidingskaarten voor mensen een psychische aandoening en/of gedragsproblemen.

Den waaier vermag intact nuttig zijn voordat den sociaal werkers wegens dit mensen heen, denkt Van Mourik. ‘Eentje subjectief instructeur vermag ooit voort den waaier heen doorbladeren plus eruit pikken watten voordat zijn cliënt belangrijke punten zijn wegens vrijwilligerswerk voorgoed succesvol te toestaan zijn. Hij vermag vervolgens met den cliënt meegaan zoals den vrijwilligersorganisatie ie gesprek daarvan voeren.’ Zodat uitleg ondersteund wordt met tekeningen bijvoorbeeld, of dat den waardering voordat honderdtal kopjes koffie uitdelen elke keer weer uitgesproken mogen wordt.

Duurzaam

Trouwens groeit ie commitment gedurende alle nieuwe vrijwilligers mits den begeleiding plus den beloning c.q. waardering wasgoed geregeld zijn. Plusteken dat mes snijdt aan twee kanten: ‘Voordat den vrijwilliger zelf is ie natuurlijk komisch mits hij ie werkgelegenheid wil blijven exporteren, maar voordat den vrijwilligersorganisatie geldt dat netwerk zo wasgoed. Den nieuwe vrijwilligers brengen hun inherent talenten mee, hun inherent gewoonten plus inzichten. Dat vermag den organisatie iedereen toepassen.’

Uitnodiging

Movisie doet research zoals inclusie gedurende vrijwillige inzet. Ie doelwit is wegens te achterhalen welke behoeften, goede voorbeelden plus uitdagingen er te den praktijk spelen rondom dit thema. Daarom heeft Movisie eentje korte vragenlijst opgesteld. Iedereen die zich inzet voor een vrijwilligersorganisatie of bewonersinitiatief is van harte uitgenodigd om deze in te vullen.