Dat staat in een nieuw rapport van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onder andere de kennis en vaardigheden van zorgverleners over probleemgedrag moeten beter. IGJ deed onderzoek naar aanleiding van een aantal meldingen en signalen waarbij volgens behandelaren sprake was van zeer ernstig, moeilijk beïnvloedbaar probleemgedrag bij ouderen met dementie, die wonen in instellingen voor verpleeghuiszorg met een Bopz-aanmerking.

Op basis van het onderzoek en een bijeenkomst met deskundigen en de betrokken zorgorganisaties doet de inspectie aanbevelingen op drie thema’s. IGJ meldt dat de betrokken zorgorganisaties in korte tijd structurele verbeteringen hebben gerealiseerd.

De drie verbeterthema’s

In de richtlijn van Verenso is persoonsgerichte zorg het uitgangspunt, zorg gebaseerd op het kennen van de cliënt. Methodische en multidisciplinaire probleemanalyse van probleemgedrag is vereist om goede interventies in te zetten. De inspectie constateert dat de multidisciplinaire probleemanalyse van probleemgedrag in de praktijk nog onvoldoende wordt toegepast. Hierdoor worden onder andere psychosociale interventies niet tijdig ingezet. Lees meer over de Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie op Zorg voor Beter.

Verbeterpunten uit de praktijk:

  • Erken als bestuurder de toename van zeer ernstig probleemgedrag en de noodzakelijke investeringen voor aanpassingen.
  • Implementeer de richtlijn ‘Probleemgedrag bij mensen met dementie’ en voer systematische probleemanalyse en evaluaties uit.
  • Kies bewezen effectieve interventies voor omgaan met probleemgedrag, zoals genoemd op databankinterventies.nl. Zorg voor cyclische scholing en implementeer deze in het ECD.

Bekijk alle verbeterpunten uit de praktijk op de webstie van IGJ.

De kennis en vaardigheden van zorgverleners over het omgaan met (zeer) ernstig probleemgedrag bij dementie moeten beter. Het gaat om deskundigheid en kennis over dementie, maar ook over systematisch observeren en rapporteren over gedrag. En om kennis van bewezen effectieve gedragsinterventies, zodat die ingezet kunnen worden.

Daarbij is coaching van zorgverleners op de werkvloer door GZ-psychologen en andere gedragskundig geschoolde hulpverleners nodig, met ruimte voor reflectie op het eigen handelen bij onmacht en onder druk.

Ook het tijdig opschalen van knelpunten in de zorg door zorgverleners en behandelaren naar management en bestuur moet beter. Omgaan met zeer ernstig probleemgedrag ligt hierdoor niet alleen bij de zorgverleners en behandelaren op de afdeling, maar wordt een opdracht voor de hele organisatie.

Verbeterpunten uit de praktijk:

  • Faciliteer de noodzakelijke cultuurverandering binnen instellingen door samenwerken en opschalen te stimuleren en de grenzen van zorgverleners te kennen.
  • Organiseer continue deskundigheidsbevordering van zorgverleners, gericht op scholing van kennis over dementie.
  • Train vaardigheden in het observeren van gedrag en het uitvoeren van gedragsinterventies.
  • Zet naast bestaande zorgverleners en GZ-psychologen andere hulpverleners met gedragsdeskundigheid in op de afdeling. Bijvoorbeeld hbo-VGG’ers, hbo agogisch medewerkers en SPV’ers.

Bekijk alle verbeterpunten uit de praktijk op de website van IGJ.

Het maatschappelijke doel is dat de juiste zorg voor mensen met dementie beschikbaar is, ongeacht waar de cliënt woont. Dit vraagt om gespecialiseerde voorzieningen op regionaal niveau met passende deskundigheid. Daarnaast moeten er regionaal mogelijkheden voor kortdurend verblijf zijn.

Verbeterpunten uit de praktijk:

  • Initieer bestuurlijke samenwerking tussen verpleeghuizen en ggz-instellingen in de regio. Hierdoor worden consultatie en tijdelijke opname in de ggz makkelijker gemaakt.
  • Ontwikkel een gezamenlijke afdeling van ggz en verpleeghuiszorg voor kortdurende opname ter observatie.
  • Zet SPV’ers uit ggz-instellingen in voor scholing van zorgverleners in de verpleeghuiszorg. Zo leren zorgverleners elkaar kennen en dit verlaagt de drempel voor samenwerking.

Bekijk alle verbeterpunten uit de praktijk op de website van IGJ.