Ter eentje pilot te zes CCE consultaties, wordt ‘technologie’ toegevoegd aan ie scala van mogelijke interventies erbij vastlopende situaties te den gehandicaptenzorg. Den schakelbord vraag is óf plusteken hoe technologie helpend schenkkan zijn erbij ie vergroten van den kwaliteit van zijn van mensen met eentje complexe zorgvraag. Doelwit van den samenwerkingsverband te den pilot is wegens huis zicht te krijgen op den toepassingsmogelijkheden van technologische interventies te den gehandicaptenzorg te ie generaal plusteken te CCE-consultaties te ie uitermate.

Samenwerkingsverband IIG plusteken CCE te den praktijk

Daarginds waar mensen langdurige, intensieve zorg nodig hebben, komt ie voordat dat den situatie vastloopt. Den zorgprofessional, den geslacht of den cliënt zelf vinden dat den kwaliteit van zijn onder druk staat, plusteken dat er geen zicht op vooruitgang is. Ter zo’n situatie, waarin vrijwel immer zowel ernstig probleemgedrag aan den orde is, schenkkan CCE eentje consultatietraject stichten. Eentje coördinator van CCE stelt eentje klein team van geoefend zorginhoudelijke specialistische deskundigen samen. Aan dat team wordt te den samenwerkingspilot van IIG plusteken CCE nu zowel technologisch specialisten vanuit den IIG toegevoegd. Met betrokkenen onderzoeken zij hoe den vastgelopen situatie weer vlot getrokken schenkkan wordt. Dat traject van tezamen trachten nieuwe perspectief te ontdekken, wordt eentje consultatie gezegd.

Ongeacht den pilot met zes consultaties diegene CCE plusteken IIG tezamen zijn gestart, biedt CCE inhoudelijke steun aan den themanetwerken diegene opgezet zijn indien onderdeel van Innovation-impuls Gehandicaptenzorg van ie VWS-programma Volwaardig leven. 

Breder perspectief voort bundelen kennis plusteken ervaring

CCE plusteken IIG werken beide vanuit ie vraagstuk van den cliënt plusteken trachten ingaan te vinden diegene bijsluiten erbij den zorgvraag van den cliënt plusteken diens systeem. Ie schenkkan wegens uiteenlopende vraagstukken gaan rondom probleemgedrag plusteken (ermee samenhangend) handelingsverlegenheid erbij zorgprofessionals, ie verzaken van perspectief of eentje lage kwaliteit van zijn.

Via dit soort vragen kiest CCE voordat zorginterventies te brede zin, gestructureerd op cliënt-, team- plusteken organisatieniveau. Den Innovation-impuls zet technologie te wegens dit vraagstukken te verhelderen plusteken waar mogelijk te ondersteunen. Den samenwerkingsverband is erop gestructureerd van elkaars ervaring te leren plusteken opzienbarend perspectief te bieden aan den cliënt. Den samenwerkingspilot te consultaties loopt totdat staart 2021 plusteken wordt daarna geëvalueerd.

IIG plusteken CCE te relatie totdat ie programma Volwaardig leven

Te den gehandicaptenzorg zijn veel initiatieven op ie streek van technologische innovation. Met den Innovation-impuls Gehandicaptenzorg van ie programma Volwaardig leven wil ie ministerie van Volksgezondheid, Welzijn plusteken Sport ie voordat cliënten plusteken zorgverleners gemakkelijker maken wegens technologie toe te voetstappen. Vilans plusteken Academy Ie Gehucht coördineren ie programma plusteken voeren ie uit. Adviseurs, onderzoekers, experts plusteken veldspecialisten bieden hierbij steun aan den zorginstellingen.

Zowel CCE is betrokken erbij ie programma Volwaardig leven. CCE is partner van zorgprofessionals indien ie gaat wegens expertise overheen ernstig probleemgedrag erbij mensen diegene langdurig plusteken/of intensieve professionele zorg plusteken steun nodig hebben. Daarginds waar professionals dreigen vast te stevenen plusteken den kwaliteit van zijn van den cliënt ernstig onder druk staat, zoeken professionals plusteken CCE tezamen zoals opzienbarend perspectief. Dat gebeurt voort den inzet van consultaties plusteken den ontwikkeling plusteken verspreiding van kennisproducten.