Nederland vergrijst te rap tempo plus den druk op den ouderenzorg blijft toenemen. Wegens te voorkomen dat wachtlijsten voordat den verpleeghuiszorg voorts oplopen, te weinig zorgpersoneel vacant is plus er onvoldoende geschikte woonplekken voordat ouderen zijn, is ingrijpen hard nodig. Dat vraagt wegens goede samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen te den ouderenzorg. Wegens dit gezamenlijke initiatief te bezegelen, tekenden den gemeenten Lansingerland plus Maassluis ene convenant. Den bedoeling is dat meer gemeenten, zorgaanbieders plus woningcorporaties te den WSD-regio volgen Vlaardingen plus Midden-Delfland staan tussentijds alhoewel op den programma. Dat meldt DSW Zorgverzekeraar. 

Den gemeente Lansingerland, DSW Zorgverzekeraar plus Zorgkantoor DSW, zorgorganisaties Laurens plus Fundis plus woningcorporatie 3B Woon hebben te sprokkelmaand ene handtekening gezet onder ie convenant ‘Woon plus zorg Lansingerland 2021-2025’. Afspraken overheen den samenwerkingsverband wegens voldoende passende woonzorgvoorzieningen te uitbouwen voordat ouderen met ene zorgvraag staan hierin centraal. Den voetlicht gaat vooral uit zoals den woonzorgopgave voordat ouderen uit Lansingerland voordat wie zelfstandig thuis woon noch meer gaat. Ie mikpunt is wegens honingbij dit woonzorgopgave zowel belangrijke lokale partijen te betrekken, zoals welzijnsorganisaties, huisartsen plus andere zorgverleners. Wethouder Gezondheid, Zorg plus Welzijn Titia Cnossen: “Ter onze Woonvisie hebben wij mits mikpunt poneren: ene plek voordat iedereen. Ie is bepalend wegens voetlicht te hebben voordat den groeiende menigte nog zelfstandig wonende ouderen diegene sponsoring plus zorg nodig hebben. Er zijn passende woonvoorzieningen nodig, zoals ene verpleegtehuis of ene geclusterde woonvorm zoals Huize Sint Petrus. Voordat dit probleem willen den gemeente plus zorg- plus woonpartners den handen ineen slaan plus krachten bundelen.”

Maassluis wil nieuwe vormen van woon plus zorg

Zowel te Maassluis is den samenwerkingsverband op spoed. Op 8 november is te ie stadhuis van Maassluis ie convenant ‘Intramurale kapitaal plus nieuwe woonoplossingen’ uittekenen. Gemeente Maassluis, Argos Zorggroep, Careyn, woningcorporatie Maasdelta, Seniorenwelzijn, Rogplus plus DSW willen den komende viertal klas te Maassluis ene uitvergroting realiseren van 50 plekken te den verpleeghuiszorg plus 130 zelfstandige woonmogelijkheden met zorg voordat ouderen. Wethouder Kuiper: “Diegene woningen willen van papier zoals werkelijkheid gaan, daarbij is dit convenant ene belangrijke stap: wegens structureel samen te werken aan vernieuwende vormen van woon met zorg. Zowel te den bestaande wooncomplexen voordat ouderen, maar zowel te den nieuwbouw projecten gaan wij dat mogelijk maken.”

Wegens: Nationale Zorggids