Toch heeft naar schatting één op de tien personen die COVID-19-klachten heeft gehad langdurige klachten. Denk dan aan vermoeidheid, kortademigheid en conditieverlies, maar ook aan hoofdpijn, reuk- en smaakverlies, concentratieproblemen en psychosociale klachten. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken.

Integrale aanpak

Aandacht voor het herstel thuis is daarom belangrijk. Vaak zijn meerdere disciplines betrokken. Maar hanteren zij ook een integrale aanpak? Duidelijke regionale afspraken over coördinatie en verantwoordelijkheden of een long covid zorgpad met aandacht voor warme overdrachtmomenten kunnen deze verbinding ondersteunen.

Infographic

Vaak zijn ook korte lijnen van belang, je eigen professionele grenzen kennen en weten wie je waarvoor nodig hebt. Maar bovenal gaat het om het doen. Begin dit jaar heeft Vilans de infographic ‘Samenwerken aan herstelzorg thuis bij corona. wie doet wat?’ uitgebracht.

Download de vernieuwde publicatie

Webinars

Ook zijn er in 2021 twee webinars georganiseerd in samenwerking met C-Support.

Bekijk de webinars:

Ook in 2022 zullen er digitale bijeenkomsten georganiseerd worden over dit thema.

De publicatie is geactualiseerd met de nieuwste inzichten en aangevuld met disciplines zoals de sportarts, de praktijkondersteuner, huisarts-GGZ, de bedrijfsgezondheidszorg en de geestelijk verzorger. Heb je tips of suggesties? Deel ze met Vilans-adviseur Barbara de Groen.