Ter 2016 is er ene pilot geweest waarin viertal huisartspraktijken ter Almere plusteken Hilversum informatieavonden hebben gehouden voordat mensen van 75 klas plusteken pa. Den huisarts gaf zelf voorlichting plusteken beantwoordde vragen. Den effectiviteit is vorsen met behulp van ene voor- plusteken nameting plusteken samengevat in deze poster.

Den uitkomsten toestaan den volgende zaken zien:

 • dat deelnemers hevig tevreden waren overheen den uitkomst,
 • dat den meerderheid kort na den samanscholing aangaf van project te zijn kennisgeving te willen zoeken overheen palliatieve zorg,
 • dat ie vertrouwen ter ie krijgen van goede zorg ter den laatste levensfase plusteken ter dat hun willen gevolgd zullen wordt vanwege den dokter wasgoed vergroot,
 • dat zes maanden na den samanscholing mensen vaker dan voordat den samanscholing nagedacht plusteken met anderen gesproken overheen bijvoorbeeld den positie van zorg plusteken behandelwensen ter den laatste levensfase.

Vervolgproject plusteken regio’s

“Ter gesprek met den onderdaan” is ie vervolgproject waarbij rustiek ie bestaande format wordt doorontwikkeld. Ie project wordt gefinancierd vanwege ie ZonMw-programma “Palliantie Meer dan zorg” plusteken gaat ter den volgende 12 regio’s gekoppeld aan den netwerken palliatieve zorg rondtollen:

 • Rotterdam
 • Utrecht Stad
 • Zuid-Oost Utrecht
 • Zaanstreek Waterland
 • Westelijk Friesland
 • MZ Kennemerland
 • Almere
 • Mokum Diemen
 • Noord-Westelijk Veluwe
 • Noord-Oost Flevoland
 • Amstelland plusteken Meerlanden
 • Zuid-Nederland Noord

Vanaf regio is ene werkgroep met relevante samenwerkingspartners actief. Wegens den covid pandemie wordt gekeken zoals alternatieven voordat fysieke samenkomsten. Dit zomer wordt vanaf regio aan den hand van den ervaringen verdere plannen vervaardigd hoe den informatiebijeenkomsten vorm gegeven kunnen wordt.

Contactpersoon ‘Ter gesprek met den onderdaan’

Meer kennisgeving of voordat vragen, mail zoals: onderdaan@amsterdamumc.nl