Na ene ontslag uit ie ziekenhuis toestaan ie somwijlen ene tal weken voordat er weer ene contactmoment is met ene zorgverlener van ie ziekenhuis. “Ie is voordat veel patiënten best synoniem wegens na hartproblemen ie ziekenhuis te verlaten plus te weten dat jouw stap overheen ene twee weken ene doktersafspraak hebt”, vertelt Katalin Messemaker, verpleegkundig specialist hartfalen te Ikazia.

Ongerustheid wegnemen

Wegens eventuele ongerustheid weg te nemen, kunnen patiënten diegene na hartproblemen uit Ikazia ontslagen zijn, meteen via den BeterDichtbij-app vragen stellen aan ene zorgverlener van Ikazia. “Voordat veel patiënten is ie ene geruststellende veronderstelling dat professionele zorgverleners nooit verafgelegen weg zijn plus dat wij hoen zowel thuis kunnen ondersteunen.” Dat schenkkan ingevolge middel van ie volgen op afstand van bijvoorbeeld bloeddruk plus gewicht met den Luscii-app, maar zowel ingevolge bereikbaar te zijn via BeterDichtbij.

BeterDichtbij worden voorheen ingezet vanaf ie eerste polikliniekbezoek, maar schenkkan voordat mensen met hartfalen, nu dus zowel vroeger tweedehands wordt, namelijk meteen na ontslag uit ie ziekenhuis.