Zowel moeten RHG tussentijds toegevoegd updates geven aan den inspectie indien daartoe oorzaak is, zo heeft den IGJ alreeds rond den jaarwisseling toestaan weten aan den raad van bestuur. Sindsdien zijn er verslagen gestuurd plus gesprekken geweest. Den inspectie heeft volgens den woordvoerder zowel veelvuldig voeling met den directievoorzitters van den afzonderlijke ziekenhuizen diegene onder RHG vallen: HagaZiekenhuis, Reinier den Landgraaf Hospitaal plus LangeLand.

Gesprekken met alle gremia

Viertal maanden geleden stuurde den inspectie alreeds eentje schrijven zoals den raad van bestuur met ie raadgeving den langdurige gesprekken wegens den samensmelting te ontbinden noch ten koste te toestaan gaan van den kwaliteit plus veiligheid van den zorg. Daarna zijn er zowel gesprekken geweest “met alle gremia honingbij RHG”, zegt eentje woordvoerder. Dat zijn onder meer den cliëntenraden, ondernemingsraden, medische stafbesturen plus verpleger adviesraden.

Den IGJ heeft dit stakeholders gevraagd wegens aan den hard te voorttrekken indien zij signalen krijgen dat ie den verkeerde zijde opgaat. “Mochten onze zorgen overheen den kwaliteit plus veiligheid van den zorg zo vitaal wordt dat wij eentje regeling noodzakelijk vinden, zoals eentje verscherpt toezicht, dan zullen wij noch veronachtzamen wegens dat op te leggen,” zegt den woordvoerder.

Scherper letten op RHG

Mogelijk is zowel ie onverwachte vertrek van directeur Carla van den Wiel van ie HagaZiekenhuis, dat enkele weken geleden worden aangekondigd, reden geweest wegens scherper te letten op RHG. Ene maand daarvoor ging bestuursvoorzitter Jeroen van Roon alreeds weg honingbij RHG wegens Partner Healthcare te wordt honingbij consultatiebureau Oprisping & Croon. Vanuit diegene functie is hij interim-bestuurder werd honingbij RHG. Van Roon houdt zichzelf sindsdien uitsluitend bezig met den defusie.

Veel voetlicht

Den IGJ zegt met haar toezicht nauwlettend ter den gaten te liefhebben of den defusie plus bestuurswisselingen noch ten koste gaan van den kwaliteit plus veiligheid van den zorg: “Ene fusie- of defusieproces schenkkan veel voetlicht vragen van chauffeurs plus inwonende toezichthouders. Dan bestaat ie risico dat ginds minder oog voordat is.”

Inspectiebezoeken

Den IGJ heeft den afgelopen maanden geen toegevoegd inspectiebezoeken gebracht aan den RHG-ziekenhuizen. Tijdens den reguliere opzoeken zijn “natuurlijk welnu den actuele ontwikkelingen meegenomen”, aldus den woordvoerder. Zij wijst erop dat eentje inspectiebezoek noch ie enige middel is wegens eentje situatie te beoordelen: “Ie gaat erom dat ie bestuur laat zien dat zij nog ter control zijn plus juist zicht houdt op den kwaliteit plus veiligheid. Hoe zij dat verrichten, kunnen zij op schrift aantonen plus wij kunnen dat ter gesprekken verifiëren.”