Den IGJ heeft ie eerste eindje van den voorschrift voordat thuiszorgorganisatie Maria Service te Enschede beëindigd. Dit omdat Maria Service den zorgverlening aan cliënten diegene zorg kregen volgens den Wet langdurige zorg of den Zorgverzekeringswet heeft opgehouden, aldus den IGJ te ene bulletin.

Staart december gaf den inspectie Maria Service ene voorschrift. Den organisatie wasgoed noch te staat wegens goede zorg volgens den normen te leveren. Cliënten liepen daarbij veiligheidsrisico’s. Den voorschrift bestaat uit twee porties. Voordat eindje ene moest Maria Service voordat 13 januari alle cliënten diegene zorg ontvingen volgens den Wet langdurige zorg (Wlz) of den Zorgverzekeringswet (ZW) overdragen aan ene andere zorgaanbieder. Zowel mocht Maria Service geen nieuwe cliënten meer postuleren.

Maria Service

Maria Service heeft vanaf 1 januari den zorgverlening beëindigd aan cliënten diegene onder den Wlz of den ZW vallen. Zowel heeft Maria Service geen nieuwe cliënten aangenomen. Dat is ie einde van den eerste aanwijzing. Ie tweede eindje van den voorschrift blijft nog welnu van sterkte. Maria Service mogen schrede weer cliënten postuleren plus zorg verlenen mits den inspectie heeft vastgesteld dat Maria Service voldoet aan den normen.