Studenten diegene noch kunnen bijverdienen ongeacht hun studie wegens hun restrictie, krijgen vanaf april dezelfde studietoeslag. Dankzij ene wetswijziging krijgen alle studenten idem bedrag op poot van ouderdom. Den wetswijziging is ene vooruitgang. Weliswaar denkt Ieder(te) dat ie poen noch gedurende den studenten terechtkomt, zolang gemeenten den wet blijven uitvoeren. Studenten vooruitzien financiële sponsoring van DUO, noch gedurende den gemeente.

141 miljoen noch uitgegeven aan studenten met ene restrictie

Den afgelopen vijf schooljaar is 141 miljoen euro noch uitgegeven aan studenten met ene restrictie. Ie is vaag watten er met dit poen is gebeurd. Ieder(te) voorziet dat er met den decentrale uitvoering van den wet weer veel poen blijft ligt dat bestemmen is voordat den studenten, omdat ie simpelweg noch vindbaar is. Dit doet beschadiging aan den gewenste gelijkwaardige positie ten opzichte van andere studenten zonder restrictie én zet mensen dus op nadeel tijdens studie plusteken ermee den toekomst op den arbeidsmarkt.

Ie zullen dus veel logischer zijn plusteken meer voordat den hand ligt wegens den wet centraal te investeren gedurende DUO. Dit zullen den uitvoerbaarheid ten goede komen plusteken ie is huis te nakijken watten er met ie poen gebeurt.

Peiling gedurende studenten met ene restrictie

Studenten gaven tijdens ene meedenksessie aan dat den studietoeslag gedurende den gemeente nog steeds moeilijk te vinden is, plusteken dat den aanvraagprocedure ontoegankelijk is. Student Erik zei: “Mijn gemeente kende den studietoeslag noch.” Plusteken voordat Fleur, ene studente met ene visuele restrictie, wasgoed den communicatie van den gemeente overheen den studietoeslag noch toegankelijk, omdat den gemeente papieren brieven stuurde.

Bedrag moeten opwaarts

Ie bedrag van den toeslag is nu noch trouwhartig vergelijken met watten studenten zonder restrictie verdienen. Den gemiddelde 18-jarige verdient namelijk met ene bijbaan zo’n 345 euro vanaf maand. Volgens den nieuwe richtlijn krijgen 18-jarige studenten met ene restrictie 150 euro vanaf maand. Studenten met ene restrictie willen wegens hun studie te financieren méér uitlenen dan hun medestudenten zonder handicap. Den te lage financiële sponsoring van studenten met ene restrictie werkt zo kansenongelijkheid te den hand. Ie bedrag moeten daarom opwaarts van 150 euro zoals 300 euro vanaf maand, vindt Ieder(te).

Studietoeslag gehalveerd

Te den afgelopen jaren zijn gemeenten vrij geweest den regels van den Individuele Studietoeslag uit te voeren zoals inherent inzicht. Ieder(te) heeft speuren watten elke gemeente te Nederland uitkeert aan studenten plusteken hoeveel. 156 Gemeenten wenden aan 18-jarige studenten met ene restrictie meer dan 150 euro vanaf maand uit. Somwijlen is dat ene twee euro meer, maar te 46 gemeenten wordt op dit ogenblik 300 euro of meer uitgekeerd aan studenten van 18 schooljaar.

Vanaf april veranderen met ie invoeren van den wet den regels. Studenten diegene te hun gemeente meer kregen dan 150 euro vanaf maand, gaan er dan op achteruit. Voordat sommige studenten wordt den studietoeslag zelfs gehalveerd. Dit verslechtering van den financiële positie van studenten met ene restrictie, betekent ene stap terug indien ie gaat wegens kansengelijkheid te ie onderwijs.

Voort: Nationale Zorggids