Karin licht toe: ‘Als er iets aan de hand is met een cliënt, dan kom ik voor hem op. Als een cliënt iets niet goed kan verwoorden of niet durft aan te geven, dan neem ik daar de leiding in. Hetzelfde geldt voor collega’s. Als een collega ergens mee zit in de werksfeer, dan geef ik hem eerst de tip om het te bespreken. Werkt dat niet? Dan zet ik de stap om met mijn collega naar de teamleider te stappen. Verzorgend leiderschap heeft te maken met opstaan voor jezelf, maar ook voor cliënten en collega’s.’

Werkplaats ‘Verzorgend leiderschap’

Karin zit in haar derde opleidingsjaar Verzorgende IG. Ze werkt al 14 jaar in een verzorgingshuis in regio Rotterdam, waar ze ooit begon in een ondersteunende functie op een verzorgingsafdeling. Toen de kans zich 3 jaar geleden voordeed om te starten met de opleiding tot verzorgende, heeft ze deze met beide handen aangegrepen. Karin heeft binnen de werkplaats ‘Verzorgend leiderschap’ enkele handvatten getest.

De leiding nemen als verzorgende

‘Als verzorgende merk je dingen op die moeten worden besproken. Dan neem je de leiding, want jij hebt het gezien.’

Volgens Karin heeft iedere verzorgende een leider in zich. ‘De een iets meer dan de ander natuurlijk’, legt ze uit. ‘Als verzorgende merk je dingen op: je ziet zaken die moeten worden besproken. In zo’n gesprek neem je als verzorgende de leiding, want jij hebt het gezien.’

Leiderschap tonen

Karin heeft een mooi voorbeeld van wanneer zij leiderschap toonde als leerling-verzorgende. ‘Voorheen had je als leerling maar weinig contactmomenten met de praktijkopleider’, vertelt ze. ‘Daardoor had de praktijkopleider soms pas laat in de gaten dat een leerling achterliep. Ook was het niet vanzelfsprekend dat je als leerling samenwerkte met je werkbegeleider. Daar was ik het niet helemaal mee eens. Hoe kan je werkbegeleider je beoordelen als je nooit met hem werkt?’ Karin ging in gesprek met beide partijen. Ze gaf aan hoe het ook anders kan. ‘Ik heb voorbeelden laten zien vanuit de klas, van hoe het bij andere instellingen gaat’, licht ze toe. ‘Ik heb ze een duwtje in de goede richting gegeven.’

Echt samenwerken

Het resultaat? Een aangepast leerklimaat dat beter aansluit op de wensen en behoeften van leerling-verzorgenden. Karin vervolgt: ‘We hebben nu iedere 6 weken een voortgangsgesprek met de praktijkopleider. Daarin bespreken we hoe het gaat en welke hulp je als leerling nodig hebt. Het is nu bovendien een eis dat je écht met je werkbegeleider samenwerkt. Daardoor is de begeleiding nu zoveel beter dan voorheen!’

Werkplaats Verzorgend leiderschap


In de Zorg voor Beter werkplaats ‘Verzorgend leiderschap’ onderzoeken we hoe we verzorgenden kunnen faciliteren om meer leiderschap te tonen. Het resultaat van deze werkplaats is een overzichtelijke en toegankelijke bundeling van handvatten, die aansluit bij de behoeften van verzorgenden of studenten.


Naar de werkplaats