Digitale wegen bewandelen brengt ons ver, maar niet overal naartoe. Die les kunnen we wel trekken uit de afgelopen periode, waarin familie, vrienden, en collega’s voornamelijk bestonden uit pixels op een scherm. Ook het contact tussen zorgmedewerker en cliënt werd regelmatig vervangen door een virtueel moment.

 

Download het Digidoeboek (pdf)

Alternatieven voor dagbesteding

Verschillende organisaties zochten tijdens de lockdown naar digitale alternatieven voor dagbesteding, omdat hun dagbestedingslocaties moesten sluiten. In 2020 deed Vilans daarom een verkenning naar de mogelijkheden van digitale dagbesteding. Ook onderzocht Vilans mogelijkheden om digitaal contact ‘warmer’ te maken, met als doel het gemis aan nabijheid en aanraking te verminderen. In 2021 combineerde Vilans de inzichten uit deze projecten. Daarbij betrokken zij meerdere zorgorganisaties uit de ouderenzorg.

Online en fysiek

Via een reeks online en fysieke bijeenkomsten bracht Vilans zorgorganisaties bij elkaar. Zij wisselden onderling ervaringen uit en deden inspiratie op rondom de thema’s ‘Digitale Dagbesteding’ en ‘Warm Contact’. Organisaties kregen ook de kans om aan de slag te gaan met een uitprobeerbox met verschillende technologieën en producten. Zoals een speaker en webcam, of een geluidsband die trillingen geeft op het ritme van muziek.

Zelf aan de slag met digitale dagbesteding?

De lessen en praktijkervaringen die de zorgorganisaties hebben opgedaan zijn gebundeld in dit Digidoeboek. Het doel van dit boek is om je te inspireren en op ideeën te brengen. Zo kun je zelf starten en laagdrempelig experimenteren met ‘Digitale Dagbesteding’ en ‘Warm Contact’. Je vindt tips, praktische opdrachten en inspirerende foto’s om aan de slag te gaan met digitale dagbesteding. Hiermee zet je binnen jouw organisatie op je eigen manier en in je eigen tempo digitale dagbesteding op met oog voor warm contact.