Den vorming totdat huisarts is voordat den vijfde keer op rij terdege beoordeeld doorheen den huisartsen te vorming. Vooral overheen den huisartsopleiders plusteken overheen ie onderwijs te ouderenzorg is men positiever dan voorheen. Dit blijkt uit den beantwoorden diegene huisartsen te vorming gaven op den vragenlijsten diegene ie Nivel te opdracht van Stichting SBOH rondstuurde.

Te september 2021 zijn alle aios huisartsgeneeskunde van dat ogenblik uitgenodigd ene web-enquête te te vullen. Van den 2.488 aangeschreven aios heeft 48 procent gerespondeerd. Dit respons is proportioneel verdeeld overheen den verschillende opleidingslocaties. Den enquête bouwt voort op den voordien gehouden enquêtes plusteken den resultaten zijn vergelijken met peilingen uit 2018 plusteken 2014.

Verbeterpunten

Er zijn welnu verbeterpunten indien ie gaat wegens den vorming totdat huisarts. Ie gaat dan vooral wegens organisatie- plusteken managementvraagstukken. Praktijkmanagement te ene huisartsenpraktijk is steeds complexer, nu er meer verschillende medewerkers zijn plusteken den bekostiging van den zorg meer versnipperd raakt. Nou is praktijkmanagement slechts ene keuzevak te ie derde schooljaar plusteken dat is noch toereikend, veiligheidsfunctionaris den huisartsen te vorming. Den referentie is dat alle aios onderwijs te praktijkmanagement krijgen plusteken daarbij ie liefst lopend den hele vorming plusteken noch exclusief te ie derde schooljaar.

Inschatting

Den vorming kreeg overheen ie generaal ene 8 te september 2021. Er waren geen omvangrijke verschillen te inschatting tussen den verschillende instituten diegene den vorming verzorgen. Den tevredenheid onder huisartsen te vorming overheen ie onderwijs te zorg voordat ouderen met complexe problematiek nam toe; lagen dit percentage te 2018 nog op 57 procent, te 2021 gaat ie wegens 69 procent. Zowel overheen den huisartsopleiders plusteken den verschillende stages is men steeds meer tevreden.