Interventies wegens verlatenheid aan te pakken doordringen den professionals te den praktijk vaak noch. Daarom is den hulpbetoon “Aan den slag met eenzaamheidsinterventies” ontwikkeld. Vorser Eric Schoenmakers van Fontys Hogescholen: ‘Ie is beslissend wegens doelen plus subdoelen te stellen plus jij verwonderen: watten zijn den werkzame elementen diegene erbij dit persoon stappen?’

Er zijn meer dan honderdtal wetenschappelijk onderbouwde interventies speuren wegens verlatenheid aan te pakken. Maar den kennis hierover bereikt den hulpverleners plus cliënten te den praktijk vaak noch. ‘Wetenschappers spenderen den interventies te wetenschappelijke tijdschriften te vaak moeilijke taal. Dat komt noch erbij den professionals te den praktijk terecht’, zegt Eric Schoenmakers, reseacher erbij Fontys Hogescholen plus piemel van den wetenschappelijke stuurgroep Eén tegen verlatenheid. Eric Schoenmakers begeleidt op ie Jaarcongres Verlatenheid van Zorg+Welzijn (16 april) den sessie overheen den hulpbetoon “Aan den slag met eenzaamheidsinterventies”. Diegene hulpbetoon stelde hij samen met Theo van Tilburg (Vrije Universiteit) plus Tamara Bouwman (Vilans). ‘Wij zullen meer kunnen leren van collega’s van andere organisaties overheen den werkwijze van verlatenheid. Plusteken vooral zowel leren van watten er verkeerd gaat te den werkwijze.’

Hoe kunnen professionals den hulpbetoon usances?
‘Ie mikpunt is wegens professionals na te toestaan denken overheen den activiteiten diegene zij verwedden erbij verlatenheid. Wij hebben algemene lessen getrokken uit den meer dan honderdtal wetenschappelijke interventies wegens ene totaalbeeld te bieden van den actuele kennis overheen den werkwijze van verlatenheid. Beslissend is dat hulpverleners doelen plus vooral zowel subdoelen stellen te hun werkwijze. Verlatenheid verminderen is ene veelzijdig onbegrip plus jij zet jij activiteiten te erbij zeer verschillende cliënten. Stap 1: Watten wil jij doordringen met jij activiteit. Stap 2: watten zijn den werkzame elementen diegene jij kunt usances. Den hulpbetoon wil ene “theorie of change” realiseren erbij professionals. Zij gaan hun activiteiten tegen verlatenheid ter den meetlat leggen wegens op diegene wijze na te denken overheen den doelen plus den subdoelen diegene jij daarbij nodig hebt.’

‘Eentje organisatie waarmee ik samenwerk houdt zichzelf bezig met verlatenheid onder mensen met ene psychische problematiek. Verlatenheid komt te diegene menigte veel voordat, ongeacht den psychische problematiek waarmee zij worstelen. Wij uitbouwen ene tussenkomst wegens verlatenheid aan te pakken. Wij stellen twee subdoelen, namelijk ie versterken van ie sociale netwerk plus ie vergroten van vertrouwelijkheid. Dit doet wij doorheen te te zetwerk op den werkzame elementen: veelbetekenend voeling, uitbouwen van sociale vaardigheden plus realistische verwachtingen. Den activiteit is er op gestructureerd wegens realistische verwachtingen te schoppen overheen sociale netwerken plus ie bestaande netwerk van den deelnemers te versterken. Ginds wordt concrete activiteiten erbij voorbereid.’

Hoe weet jij mits professional dat iemand poetsvrouw nodig heeft tegen verlatenheid?
‘Ja, hulpverleners kunnen met diegene vraag worstelen. Jouw moeten ie gesprek aangaan met jij cliënt plus achterhalen watten ie probleem is. Ginds begint ie mee. Plusteken ja, ie is somwijlen ene kunst bijzonder wegens dat gesprek te voeren. Elke poetsvrouw tegen verlatenheid is maatwerk. Somwijlen is diegene verlatenheid zowel noch op te lossen, zijn mensen vervlochten met hun problematiek. Indien opbouwwerker moeten jij weten watten er huwelijk speelt te ie leven van jij cliënt.’

Zijn hulpverleners te terughoudend wegens ie gesprek overheen verlatenheid te voeren?
‘Ik zie dat welnu wegens mij heen. Ie kost veel tijdstip wegens te achterhalen watten ie probleem is. Somwijlen moeten jij mensen doorverwijzen plus kun jij zelf ie probleem noch oplossen. Plusteken kunnen cliënten zowel weer erbij jij terugkomen, met dezelfde eenzaamheidsproblemen diegene jij noch kunt oplossen. Sommige hulpverleners zijn zowel schrikachtig wegens ie gesprek overheen verlatenheid te voeren omdat zij geen poetsvrouw kunnen bieden. Maar praten biedt vaak alhoewel poetsvrouw voordat mensen, praten schenken verademing. Ik zie gelukkig zowel veel hulpverleners diegene dit gesprek wél inderdaad kunnen voeren’ ’

Veel organisaties plus ondernemers zijn tijdens den pandemie iets gaan doet tegen verlatenheid. Heeft ie watten opgeleverd?
‘Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Er zijn veel activiteiten tegen verlatenheid bijgekomen, vooral zowel online. Er is veel voetlicht voordat verlatenheid. Er zijn meer én minder doordachte methodische programma’s. Den meer methodische programma’s zijn watten complexer, maar geven zowel meer waarschijnlijkheid op welslagen. Geen van den interventies is nog wetenschappelijk geëvalueerd. Den cijfers van verlatenheid zijn te den pandemie stevig opgelopen, er is nog veel werkgelegenheid aan den zaak.’

Watten  moeten den opbouwwerker doet diegene verlatenheid vermoedt?
‘Vraag ie aan jij cliënt: “Voelt u zichzelf eenzaam?”. Vraag ie zowel mits jij twijfelt. Diegene vraag vermag synoniem zijn, maar hoe groter wij mits hulpverleners ie probleem maken, hoe moeilijker ie gesprek wordt. Ik heb veel gesprekken gevoerd met mensen overheen hun verlatenheid plus ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen hier noch overheen willen praten. Zij zijn vaak zo opgelucht dat iemand voetlicht heeft voordat hun probleem. Dus, ga dat gesprek aan. Iedereen heeft ene uniek vertelsel. Denken na overheen hoe jij den persoon op den juiste wijze kunt promoten, zodat mensen zichzelf geholpen voelen. Zowel mits zij willen accepteren dat hun situatie is zoals diegene is kun jij mensen daarbij promoten.’

Meer kennisgeving overheen ie Jaarcongres Verlatenheid van Zorg+Welzijn >>