Bolscher: “Medicijnen, en ook gebruikte medicijnpleisters, zijn klein chemisch afval en moeten als zodanig zorgvuldig afgevoerd worden. Dat betekent: terug naar de apotheek of als klein chemisch afval inleveren bij de gemeente. Klein chemisch afval mag niet bij het restafval, en zeker niet door de gootsteen of het toilet!”

Wat betekent dat voor de verpleeghuiszorg?


Praktijkvragen

Antoinette Bolscher, expert van het thema Medicatieveiligheid, geeft antwoord op vragen uit de praktijk over medicatieveiligheid. Het afgelopen jaar heeft ze meer dan 200 vragen beantwoord! Lees de vragen en antwoorden.

– Vragen over dubbele controle

– Vragen over medicatieveiligheid

Voor de intramurale zorg betekent het dat deze restmedicatie in een afgesloten box retour moet naar de apotheek of in een afgesloten box als klein chemisch afval ingeleverd moet worden bij de gemeente. Deze box moet zodanig dicht zijn dat, wat er is ingestopt, er niet meer uitgehaald kan worden. En de box moet op een plaats worden bewaard die niet toegankelijk is voor onbevoegden.

En wat betekent het voor de thuiszorg?

Cliënten die thuiszorg ontvangen zijn in beginsel zélf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun restmedicatie. Als thuiszorgmedewerker heb je wel de verantwoordelijkheid de cliënt te informeren dat het bij medicijnen gaat om klein chemisch afval en wat een veilige manier van afvoeren is (naar de apotheek of gemeente).