Olivia van der Veen en haar gezin krijgen slecht nieuws. Ze zal niet meer herstellen van alvleesklierkanker. Aan de hand van dit fictieve verhaal beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest voorkomende settingen: ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale units. 

De handreiking is een uitgave van de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en beroepsvereniging Palliactief namen in 2018 het initiatief voor de handreiking. Sindsdien wordt deze jaarlijks herzien. De Handreiking financiering palliatieve zorg voor 2020 (pdf) is inmiddels beschikbaar.

Voor zorgprofessionals

De handreiking is geschreven voor zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn. Het doel is inzicht te geven in de structuur en regelgeving rond de financiering van palliatieve zorg. Ook worden de mogelijkheden voor declaratie belicht.

Infographic: organisaties palliatieve zorg

Stichting Fibula, de landelijke organisatie van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg, maakte een mooie Infographic:palliatieve zorg waarin de structuur en de financiering op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, boven regionaal en landelijk) duidelijk wordt. De infographic brengt in beeld dat er veel verschillende organisaties en netwerken actief zijn op het gebied van palliatieve zorg, en wie doet wat?