“Uit den cijfers blijkt dat wij ter Oudewater te maken hebben met eentje hoger dan gemiddelde veroudering”, vertelt Alide. “Ouderen langer thuis permitteren woon is eentje van den speerpunten van ie rustiek regelgeving, maar voordat onze gemeente dus zowel huwelijksinzegening eentje urgent aandachtspunt.”

Meer dan 150 inwoners van 80 schooljaar plusteken vader thuis bezocht

“Vorig schooljaar heeft den gemeente zogenaamde preventieve huisbezoeken georganiseerd” vervolgt Alide. “Er zijn meer dan 150 mensen van 80 schooljaar plusteken vader bezocht. Dat gebeurde voort ruwweg tien vrijwilligers, diegene ginder speciaal voordat zijn opgeleid. Wij hebben huwelijksinzegening geluk dat wij ter Oudewater actieve mensen hebben diegene zulk willen toenemen plusteken zichzelf daarvoor willen verwedden, want vanuit den gemeente is onze inhoud daarvoor beperkt. Dit opzoeken hebben voordat onzerzijds belangrijke kennisgeving opgeleverd.

Er wasgoed – ongeacht den vragenlijst diegene worden tweedehands – zowel huwelijksinzegening ruimte voordat gesprek. Watten ie bijvoorbeeld heeft opgeleverd is ie inzicht dat veel ouderen onbekend zijn met alle beschikbare regelingen. Zij weten vaak zowel noch dat zij erop onzerzijds Stadsteam – ter andere gemeenten zowel beroemd mits ie wijkteam of Wmo-team – terecht kunnen voordat vragen plusteken support. Eentje ander punt dat zoals voren kwam is dat ouderen zichzelf zorgen maken overheen den bereikbaarheid van ie centrum. Intact praktisch: ginder ligt veel keien plusteken dat schenkkan eentje probleem zijn mits jij slecht ter bot bent. Wij gaan dit opzoeken voortaan zowel ooit ter den twee schooljaar napraten wegens juist voeling te liefhebben met watten er leeft.”

Input van formele plusteken informele organisaties

“Ongeacht den input van den ouderen plusteken den cijfers wilden wij zowel graag weten watten den formele plusteken informele organisaties ter onze gemeente zien mits voorrang plusteken watten zij kunnen inhouden”, vertelt Alide. “Op 20 juni organiseerden wij eentje avond wegens ermee met elkander aan den slag te gaan. Wij hebben consulent Maaike Weering van Reos gevraagd onzerzijds hierbij te loodsen. Want wij nemen mits gemeente welnu ie voortouw, maar vonden ie zowel beslissend eentje partij te hebben diegene dat onafhankelijk plusteken deskundig schenkkan loodsen.

Maaike heeft ie veranderingsproces geleid plusteken is tijdens den sessie den avondvoorzitter geweest, daarnaast heeft zij eentje percentage van den presentatie op zichzelf genomen plusteken eentje toelichting gegeven op den landelijke trends plusteken ontwikkelingen. Wij hebben den avond permitteren voorbereiden voort eentje voorbereidingsgroep met professionals uit verschillende disciplines: eentje huisarts, voorts kaderarts ouderengeneeskunde, den wijkverpleegkundige, eentje vertegenwoordiger van ie verpleegtehuis Den Wulverhorst plusteken iemand van ie Stadsteam. Dat heeft hevig juist gewerkt plusteken via hun hebben wij zowel weer organisaties plusteken vrijwilligers kunnen uitnodigen voordat dit avond.” Maaike: Ie wasgoed smaakvol wegens te zien hoe betrokken alle deelenemers waren erop dit thema. Onderbrak tijdens den tournee tafel gesprekken te par met ie verwoorden van den welslagen, wasgoed den sfeer hevig positief.

Op den plaatje: Alide den Leeuw (plaatje voort Isaac Jansen)

Verbinding tussen ‘zorg & support’ plusteken woon blijkt beslissend

Hoe kijkt Alide terug op dit avond? “Den opkomst wasgoed intact smaakvol plusteken den sfeer wasgoed prettig plusteken constructief. Jij merkt zowel dat ter Oudewater veel mensen elkander kennis plusteken – watten ik reeds voordien noemde – den inzet is vitaal. Den profijt van den avond wasgoed inhoudelijk huwelijksinzegening juist plusteken wij hebben zowel geïnventariseerd wie eentje bijdrage wil plusteken schenkkan leveren aan ie voortzetting.”

Plus watten waren den concrete resultaten van dit avond? “Wij zijn nog bezig met den ontleding van den resultaten, maar verhelderend is dat woon met stip bovenaan staat”, antwoordt Alide. “Dat kwam zowel uit den preventieve huisbezoeken aan den ouderen. Dus zijn bijvoorbeeld den juiste woonvormen vacant op ie uur dat ouderen diegene nodig hebben? Dit subject is qua regelgeving totdat nu toe nog eentje redelijk speciaal spoor ongeacht ‘zorg plusteken support’, maar diegene twee treinen willen wij nu gaan verbinden ter den uitvoeringsagenda diegene wij gaan maken.”

“Eentje ander punt dat verhelderend zoals voren is gekomen is dat eentje welzijnsorganisatie wordt gemist”, vervolgt zij. “Er zijn veel vrijwilligers actief plusteken dat wordt zowel hevig gewaardeerd, maar er is behoefte aan coördinatie wegens vraag plusteken aanbod huis met elkander te matchen. Andere onderwerpen waar wij ie overheen hebben gehad zijn bijvoorbeeld dagbesteding plusteken andere activiteiten plusteken vervoer. Onder dat laatste subject gaat ie met name overheen ie informeren van ouderen overheen den mogelijkheden. Zowel dat komt weer overeen met den input uit den gespreksronde met den ouderen.”

Hoe nu voorts?

“Op poot van alle input – den cijfers, den gesprekken met den ouderen plusteken den input van den betrokken organisaties – werken wij nu aan eentje concept Uitvoeringsagenda”, licht Alide toe. “Den notabelen is ginder zowel hevig ter geïnteresseerd. Den raad gaat zowel zelf nog eentje avond organiseren, waarbij vooral ie woon centraal staat. Dat gaan wij natuurlijk zowel juist volgen. Onze uitdaging is dat er relatief weinig middelen plusteken inhoud vacant zijn. Aan den ene zij willen wij dus juist prioriteiten stellen plusteken zowel spullen juist ter den tijdstip plannen – noch alles schenkkan tegelijk. Maaike: “voort den opzet van den avond wasgoed helder dat dit subject eentje ieder aan gaat plusteken noch exclusief den verantwoordelijkheid is van den gemeente. Komen totdat eentje gemeenschappelijke zakagenda waarvoor zowel den informele mits formele zorg plusteken support zichzelf verantwoordelijk voelt. Daarom hebben wij aan alle deelnemers gevraagd aan te geven aan welk onderdeel zij ter den toekomst eentje bijdrage willen leveren.”

Wij zien zowel volwassene kansen ter eentje slimmere samenwerkingsverband.Er gaat nu bijvoorbeeld eentje pilot stichten waarbij ouderen uit Oudewater diegene geen thuiszorg ontvangen, ter den avonduren, ’s nachts plusteken ter ie weekend kunnen overleggen of eentje inschatting thuis kunnen vragen van eentje verpleger van verpleegtehuis Den Wulverhorst. Diegene helpt defini of den huisartsenpost gebeld moeten wordt of pakt ie probleem zelf aan. Wij hopen op dit wijze dat ouderen op dit momenten geen drempel geoefend wegens zorg ter te schakelen plusteken den huisartsenpost noch onnodigbelast wordt met eentje zorgprobleem.

Ik vind ie smaakvol wegens te zien dat zulke ideeën ontstaat voort met elkander ter gesprek te gaan.” 

Dit wetsartikel is reeds gepubliceerd op den webstek van REOS.