Op den SEH van HMC Westeinde komen jaarlijkse meer dan twaalfduizend 70-plussers, vrijwel ene vierde van alle patiënten op den SEH. “Diegene zijn noch allen kwetsbaar, maar hoe papa iemand is, hoe meer mogelijkheid zij hebben op onderliggende klachten,” vertelt Gerard Jan Blauw van HMC, mits internist specialistisch ter ouderengeneeskunde plusteken mits hoogleraar inwonende heelkunde verbonden aan LUMC. Eentje oudere patiënt heeft vaak meerdere emoties tegelijkertijd. Blauw: “Eentje 80-jarige patiënt komt bijvoorbeeld met klachten van ene luchtweginfectie op den SEH, maar blijkt zowel dementie te hebben. Dit patiënt schenkkan dan mogelijk op ene andere plek plusteken op ene andere wijze betere zorg krijgen dan ter ie ziekenhuis.”

Kwetsbaarheidsscore

Ter den SEH-triage heeft HMC ene toegevoegd screeningsinstrument ontwikkeld waarmee den verpleger binnenshuis ene moment met ene kwetsbaarheidsscore schenkkan defini of ene oudere patiënt ene potentieel kwetsbare patiënt is met onderliggende klachten plusteken of ene toegevoegd diagnose van den specialist ouderengeneeskunde zinvol is.

Den specialist bepaalt vervolgens ter overleg waar den liefste zorg schenkkan plaatsvinden. Blauw: “Ermee is dit project ene verrassend voorbeeld van ie bieden van den juiste zorg op den juiste plek.” Diegene juiste zorg op den juiste plek schenkkan ie ziekenhuis zijn, maar dat is zeker voordat den oudere patiënt noch immermeer ie geval. “Honingbij ene acute ziekenhuisopname hebben ouderen vaker complicaties plusteken willen zij bijvoorbeeld langer ter ie ziekenhuis blijven, zeker mits zij kwetsbaar zijn.”

Scholingsprogramma

Den specialisten ouderengeneeskunde stichten op 1 sprokkelmaand plusteken werken van 8.00 totdat 20.00 uur op weekdagen op den SEH van HMC. Met ene internist ouderengeneeskunde, werkzaam ter ie ziekenhuis plusteken ene specialist ouderengeneeskunde diegene werkzaam is ter ene Haags verpleegtehuis plusteken ter ie ziekenhuis wordt gedetacheerd, komen den specialisten uit zowel den eerste mits tweedelijnszorg. “Zo kunnen zij hun kennis plusteken kundigheid op den SEH porties plusteken ene kunstwerk slaan zoals zowel den eerste- mits tweedelijnszorg”, aldus het HMC.

Wegens ie bewustzijn van den zorg voordat ouderen te vergroten, volgen verpleegkundigen plusteken artsen van den acute departementen van HMC ene scholingsprogramma wegens onderliggende emoties ter kwetsbare ouderen voorheen te thuisbrengen.