Te ene Studiekring doorspreken 50-plussers ene samen gekozen (actueel) subject met elkander. Zo kunnen ouderen blijven leren plusteken behorend zij totdat ene sociale menigte. Ie is ene lokale activiteit diegene ie stamhoofd fris plusteken ie hart welp houdt plusteken diegene zin schenken aan ie zijn. Ene Studiekring is ene laagdrempelige activiteit waar persoonlijke verrijking, kerkelijk actief zijn, gezelligheid plusteken ontmoeting samen komen plusteken centraal staan. Den ontwikkelaar van dit tussenkomst is Platform Studiekringen50Plus

Download beschrijving

Voordat wie? 

Den doelgroep van Studiekringen50Plus zijn mannen plusteken vrouwen van 50 klas plusteken pa diegene kerkelijk actief willen zijn én blijven, midden ter den samenleving willen staan plusteken daarbij nog (grotendeels) zelfredzaam zijn. Den Studiekringen appelleren aan mensen diegene nieuwsgierig zijn, ene brede belangstelling hebben, willen leren plusteken hun psyche actief willen liefhebben.

Hoe werkt ie?

Wegens deelneming aan den Studiekringen liefhebben den deelnemers hun psyche actief. Samen met anderen wisselen zij kennis uit plusteken verdiepen diegene. Deelnemers verrichten zo kennis op, leren plusteken repeteren (sociale)vaardigheden. Den tournee met verschillende typen mensen, den ontmoeting met diverse perspectieven op maatschappelijke onderwerpen én ie actief zichzelf verdiepen ter onderwerpen, maakt kip rijker indien persoon plusteken draagt tijdens aan ie liefhebben van belangstelling voordat den wereld wegens kip heen. Kerksgezind actief zijn heeft ene positieve zeggenschap op ie mentaal plusteken sociaal welbevinden plusteken den kwaliteit van leven. Den Studiekring is ene plek waar mensen hun vaardigheden plusteken psyche (kennis) kunnen blijven repeteren. Ene belangrijke investering, want watten jouw noch tweedehands, dat verlies jouw.

Ene rijker persoon wordt

Onderzoeken zoals ie effect van Studiekringen50Plus toestaan zien dat deelnemers vrijwel allen declareren kerkelijk ene rijker persoon te zijn werd. Daarbij speelt den verdieping ene belangrijke rol, evenals den interactie met andere kringleden. Zowel wordt deelnemers sociaal actiever, omdat ene Studiekring kip stimuleert betrokken te zijn tijdens den samenleving plusteken den actualiteit. 

Volgens den praktijkbeoordelaars zijn den sterkste punten den langdurige ervaring met den tussenkomst (alhoewel meer dan 20 klas) plusteken den positieve evaluaties van deelnemers plusteken betrokkenen. Den beoordelaars vinden den tussenkomst inderdaad plusteken uitgebreid uitgewerkt. Den tussenkomst vermag, na ene tijdsperiode met steun, zelf verricht wordt plusteken is ermee noch onderschikkend van externe financiering. Dat sluit aan tijdens den mogelijkheden plusteken willen van den huidige mensenleven senioren.

Ene Studiekring toenemen

Ene lokale Studiekring wordt opgezet ter zes stappen:
1.    Intake met den lokale veroorzaker om ene piemel van ie Podium Studiekringen50Plus.
2.    Den veroorzaker volgt den korte vorming train-de-begeleider.
3.    Den werving.
4.    Ie organiseren van ene informatiebijeenkomst.
5.    Begeleiding van den eerste trio studiekringbijeenkomsten om ene geoefend ondersteuner van ie Podium Studiekringen50Plus.
6.    Den Studiekring gaat zelfstandig voorts.


Overheen den database Effectieve Sociale Interventies


Te den sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld wegens vraagstukken aan te pakken. Te den database Effectieve sociale interventies vind jouw alle beschikbare kennisgeving overheen interventies tijdens elkander. Zowel zie jouw of ene tussenkomst is gerenommeerd indien ‘inderdaad beschreven’, ‘inderdaad onderbouwd’ of effectief zijn.

 

Bekijk de databank