Ter toenemende mate lukt ie algemene ziekenhuizen noch wegens eentje toekomstbestendig geldelijk resultaat te behalen. Maar zij hebben eentje belangrijke rol ter ie systeem plus ie is van gewichtigheid dat diegene rol zij zowel gegund wordt, stellen KPMG-adviseurs.

© ssstocker / stock.adobe.com

Ter toenemende mate lukt ie algemene ziekenhuizen noch wegens eentje toekomstbestendig geldelijk resultaat te behalen. Ter 2019 zat 72 procent van den algemene ziekenhuizen onder den 2,5 procent rendementsnorm, diegene wegens den Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is vastgesteld, tegenover 60,5 procent in 2014. Hierdoor wordt beperkt reserves opgebouwd plus blijft er weinig ruimte overheen wegens noodzakelijke investeringen te exporteren.

Voortbestaan onder druk

Ie voortbestaan van diverse algemene ziekenhuizen stond den afgelopen jaren dan zowel onder druk. Denken daarbij aan ie faillissement van MC Slotervaart plus IJsselmeerziekenhuizen. Daarnaast waren er ziekenhuizen diegene met financiële uitdagingen te maken hebben gehad, denken bijvoorbeeld aan den Sionsberg, ie LangeLand ziekenhuis plus Maasziekenhuis Pantein.

Dit laatste ziekenhuis is eentje van den grotere werkgevers ter Boxmeer, ter eentje adherentiegebied van 130.000 inwoners. Ie ziekenhuis werkt samen met den verschillende zorgaanbieders ter den regio plus houdt onder andere ie Nijmeegse Radboudumc scherpgerand ter den tarieven voordat den tweedelijnszorg. Ter april 2019 worden bekendgemaakt dat Maasziekenhuis Pantein gered was van sluiting door onder andere een financiële bijdrage van betrokken partijen (ie Rijk, den zorgverzekeraars, Radboudumc plus den Rabobank), diegene ter den tijdsperiode 2019-2022 pakweg 30 miljoen euro vacant hebben poneren. Daarnaast is er eentje reddingsplan opgesteld.

Meer recente voorbeelden van ziekenhuizen diegene te maken hebben met financiële problemen zijn Zaans Medisch Centrum plus Bernhoven.

Volumes

Zowel topklinische ziekenhuizen plus umc’s kampen ter toenemende mate met den uitdaging wegens eentje toekomstbestendig geldelijk resultaat te behalen, maar dat den algemene ziekenhuizen ie reserve moeilijk hebben, komt omdat den volumes onder druk staan. Dit wordt onder meer veroorzaakt wegens ontwikkelingen mits Juiste Zorg op Juiste Plek plus digitalisering. Hierdoor verplaatst zorg van den algemene ziekenhuizen zoals den derde linie, eerste linie plus zoals stulp. Zowel ondervinden algemene ziekenhuizen rivaliteit van zbc’s op den electieve zorg.

Nou wordt den discussie overheen den rol plus positie van algemene ziekenhuizen veelal eenzijdig gevoerd, namelijk via den spil van volume plus kwaliteit. Er moeten aan strengere vergen plus (volume)normen wordt voldaan wegens zo den kwaliteit van zorg te verhogen. Daardoor komt ie overhandigen van met name den complexere zorg wegens algemene ziekenhuizen voorts onder druk te staan.

Dilemma

Dit eenzijdige benaderingswijze via den spil van volume plus kwaliteit levert eentje dilemma op. Vanuit kwaliteitsoogpunt is verdere differentiatie plus vakgebied van ziekenhuizen eentje logische preferentie. Diverse onderzoeken tonen aan dat onder meer hogere volumes voordat verschillende vormen van (vaak complexere) zorg aantoonbaar betere uitkomsten voortschuiven.

Echter, keuzevrijheid voordat den patiënt vermindert plus betaalbaarheid plus toegankelijkheid verslechteren mits algemene ziekenhuizen wijken. Zo blijkt uit den bereikbaarheidsanalyses van het RIVM dat algemene ziekenhuizen eentje belangrijke bijdrage leveren aan toegankelijkheid. Zowel zijn zij vaak eentje belangrijke werkgever plus zet den (lokale) staatkundig alles op alles wegens zij te voorbehouden. Plus algemene ziekenhuizen spelen eentje belangrijke rol ter ie betaalbaar vasthouden van onzerzijds systeem. De literatuur wijst uit dat rivaliteit ertoe leidt dat tarieven plus dus premies lager blijven. Daartegenover verdampt eentje sector van den zorg mits algemene ziekenhuizen wijken.

Bijdrage aan betaalbaarheid

Den Onderzoeksraad voordat Veiligheid ging ten tijde van ie faillissement van Slotervaart uit van 5 procent verdamping van den zorgvraag, mogelijk ligt dit percentage ter werkelijkheid hoger. Maar dit weegt waarschijnlijk noch op tegen eentje (langdurige) prijsverhoging ter ie systeem, omdat den volumekrimp ten gevolge van verdamping eenmalig is plus den prijsverhoging structureel plus meerjarig, ofschoon dit uiteraard wisselt vanaf situatie. Samengevat, algemene ziekenhuizen vasthouden topklinische ziekenhuizen plus umc’s scherpgerand.

Met name den bijdrage aan betaalbaarheid blijft onderbelicht ter den huidige discussies. Dit verdient meer voetlicht. Ie is van gewichtigheid dat den algemene ziekenhuizen, netwerken zoals topklinische ziekenhuizen plus umc’s, samenwerken met andere zorgaanbieders, onder andere op ie regio van acute plus complexe zorg, plus verwedden op verdere digitalisering plus zorgverplaatsing zoals stulp.

Indien dat lukt, kunnen algemene ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld Maasziekenhuis Pantein, eentje belangrijke bijdrage blijven leveren aan ie betaalbaar vasthouden van onzerzijds systeem. Indien wij willen dat zij dit rol blijven vervullen, dan is ie van gewichtigheid dat diegene rol zij zowel gegund wordt.

Doorheen Arno den Vries, KPMG