Dat blijkt nu uit promotieonderzoek van den TU Eindhoven ter samenwerkingsverband met Máxima MC. Promovendus plusteken cardioloog-in-opleiding Rutger Brouwers: “Hartpatiënten vallen na intensieve begeleiding helaas vaak terug ter hun oude leefpatroon, terwijl ie verbeteren van leefstijl ie risico op ene nieuwe hartziekte stoer verkleint. Daarom is er spoedeisend behoefte aan innovatieve revalidatiemethoden, diegene ervoor zorgen dat meer patiënten meespelen plusteken minder patiënten terugvallen.”

Rouwbeklag aan hartrevalidatie vermindert tijdens patiënten met coronaire hartziekten den ziektelast plusteken waarschijnlijkheid op overlijden, verbetert hun kwaliteit van leven plusteken zorgt voordat ene terugloop van zorgkosten. Veelal vindt ie beweegprogramma van ie hartrevalidatietraject positie tijdens den divisie fysiotherapie ter ie ziekenhuis. Dat betekent voordat den patiënten dat zij nagenoeg drietal maanden lang twee keer vanaf week zoals ie ziekenhuis gaan voordat training onder begeleiding van ene fysiotherapeut.

Brouwers: “Dit blijkt voordat veel patiënten ene te omvangrijke drempel, met indien gevolg dat minder dan den tweede van den patiënten meedoet aan reguliere hartrevalidatie ter ie ziekenhuis.”

Innovatieve revalidatiemethode

Brouwers speuren ter samenwerkingsverband met Máxima MC  ene doorheen hem ontwikkelde, innovatieve revalidatiemethode, diegene thuis is te volgen. Daarbij wordt gewoonte geproduceerd van draagbare sensoren, zoals ene hartslagmeter plusteken communicatie via bijvoorbeeld telefoontoestel of videobellen. Dit zogeheten ‘telerevalidatie’ heeft verschillende voordelen voordat den patiënt: minder reistijd, minder ziekenhuisbezoeken, ongezouten inzage ter hun gegevens plusteken voortgang plusteken ermee regie overheen den treatment.

Op fundament van research onder driehonderd hartpatiënten ter den SmartCare-CAD studie – ie uiterst grootschalige research totdat nu toe – blijkt nu dat beide methodes even juist werken voordat zowel den patiënten diegene thuis trainden indien den patiënten ter ie ziekenhuis. Na ene klas bewegen zij meer, zijn lichamelijk waterfitter, geoefend ene hogere kwaliteit van leven, zijn minder depressief plusteken kunnen ter hun dagelijks leven huis omgaan met hun klacht.

Reguliere- plusteken telerevalidatie

Den reguliere hartrevalidatie duurde drietal maanden. Ie telerevalidatieprogramma duurde negen maanden langer wegens den waarschijnlijkheid op terugval zo klein mogelijk te maken. Verloting bepalen welke van den twee behandelingen ene participant kreeg. Den tweede van den deelnemers aan ie research volgde tijdens drietal maanden standaard hartrevalidatie ter ie ziekenhuis. Den andere tweede volgde voorafgaand zes trainingssessies ter ie ziekenhuis, onder begeleiding van ene fysiotherapeut.
Vervolgens trainden den deelnemers zelf thuis tijdens drietal maanden met draagbare sensoren, waarbij zij op afstand begeleid werden. Daarna werden zij nog negen maanden op afstand ter den gaten gehouden. Na ene klas zijn den twee behandelingen met elkander vergelijken.

Brouwers verdedigen er dan zowel voordat dat telerevalidatie op veel grotere schelp wordt toegepast tijdens hartpatiënten. “Wij praten ofschoon jaren overheen hoe e-health den zorg huis plusteken goedkoper vermag maken, maar totdat dusver zijn ziekenhuizen nog hevig huiverig wegens ermee te werken. Ie wordt tijdstip dat wij ie nu ooit op omvangrijke schelp gaan usances.”