De ontwikkelde handreiking bestaat uit een centraal thema ‘Samenwerken met de persoon met dementie, naasten en (informele) zorgverleners bij het verhuizen naar het verpleeghuis’ en beschrijft drie stappen in de verhuizing die gelijk lopen aan de fases van de verhuizing: 

  1. Samen thuis vooruitkijken (fase voor de verhuizing) 
  2. Samen een warm welkom voorbereiden (fase tijdens de verhuizing en de gewenningsfase in het verpleeghuis) 
  3. Samen een thuisgevoel creëren (fase na de verhuizing) 

Download de handreiking

Doel van de handreiking

Het doel van de handreiking is om handvatten te bieden in de gehele verhuizing (voor, tijdens en na de verhuizing) aan zorgprofessionals die werken met mensen met dementie. Zodat ze samen kunnen toewerken naar een persoonsgerichte en warme verhuizing. 

Stappen beschreven

In de handreiking zijn alle essentiële stappen in de verhuizing en alle belangrijke (gespreks)onderwerpen per stap zijn beschreven. Omdat de (gespreks)onderwerpen van de kernstappen algemeen beschreven zijn, kun je deze handreiking ook toepassen voor een verhuizing naar andere intramurale woonvormen zoals het hospice, het zorgappartement, het verzorgingshuis en een zorgboederij.

Gesprek over verhuizing


Sommige mensen met dementie, naasten en/of informele zorgverleners vinden het moeilijk om vroegtijdig in gesprek te gaan over een verhuizing als ze daar nog geen behoefte aan hebben of het op dat moment niet willen. Na de verhuizing geven zij echter vaak aan dat het wel handiger was geweest om eerder in gesprek te gaan over het verhuizen.

Film

Naast de handreiking is er ook een film gemaakt, getitel ‘Wei verhuizen DEDICATED’. Hierin vertellen een naaste en een casemanager dementie meer over hun ervaringen en het proces van zo’n verhuizing.

Bekijk de film:

De handreiking Samen DEDICATED verhuizen is een van de producten van het DEDICATED-project. Dit project is gefinancierd door ZonMw binnen het programma Palliantie. Meer dan Zorg.