HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem wat onder de Europese wetgeving valt. Organisaties die werken met voedsel voorkomen hiermee dat de veiligheid van het eten en drinken in gevaar komt. Dit is voor zorgaanbieders extra belangrijk omdat je te maken hebt met een kwetsbare groep mensen.

Doe de quiz!

De quiz bestaat uit 10 vragen waarin we jou vragen stellen en stellingen voorleggen. Weet jij welke hygiënecode voor jouw organisatie geldt? Mag familie zelfgemaakte cake meenemen en uitdelen? Doe de quiz en kom achter de juiste antwoorden. De test is relevant voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalig wonen.

Meer over HACCP


Waar staat de afkorting HACCP voor? En welke lijsten zijn nodig om veilig met voedsel om te gaan als je werkt met cliënten. Op deze pagina geven we antwoorden op veel voorkomende vragen rondom HACCP. Want weten waarom je iets doet draagt bij aan het verminderen van de ervaren regeldruk.


Bekijk de HACCP-pagina