Ter Nederland is er nou geen landelijke plus laagdrempelige methode wegens suikerziekte type 2, hart- plus vaatziekten plus chronische nierschade ter ene vroegtijdig stadium op te treinen, zoals bijvoorbeeld erbij bevolkingsonderzoeken op kanker. “Gedurende zo’n 20 totdat 50 procent van den mensen zijn er vroege handboek voordat hart- plus vaatziekten, chronische nierschade plus suikerziekte type 2. Mits dit ziekten ter ene vroegtijdig stadium wordt ontdekt plus behandeld, voorkomen wij ie ontwikkeling van ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct, of hartfalen”, vertelt Rebecca Abma-Schouten, rector Research plus Zorginnovatie van den Hartstichting.

Preventie

Dit Check@Huis-onderzoek is ene initiatief van den Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA), samen met Hartstichting, den Nierstichting, ie Suikerziekte Pensioenfonds. Ie vroeger opsporen, tijdig verplegen plus voorkomen van (verergering van) ziekten heeft voordat den trio fondsen hoge voorrang. Nu ofschoon zijn er ter Nederland ter totaal 1,5 miljoen mensen met hart- plus vaatziekten, 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade plus wijd 1 miljoen mensen met suikerziekte type 2. Dit tal zou den komende jaren zoals verwachting toenemen, bijvoorbeeld voort den veroudering.

Ter totaal zullen 160.000 mensen tussen den 50 plus 75 schooljaar wonende ter één van den viertal regio’s (Breda, Utrecht, Arnhem plus Eindhoven) uitgenodigd wordt wegens mee te tenuitvoerleggen met ie research met ene thuistest via ie digitale Check@Huis podium. Dit thuistest zou onder andere existentie uit ene urinetest op (risicofactoren van) nierschade, ene hartritmetest plus ene vragenlijst. Gedurende vroege tekenen van hart- plus vaatziekten, nierschade of suikerziekte type 2 volgt ene vervolgonderzoek ter ene regionaal diagnostisch centrum, wegens den reguliere zorg zoveel mogelijk te poepen. Indien nodig wordt passende leefstijladviezen gegeven plus, zo nodig, medicatie.

Toelage

Uiteindelijk is ie den bedoeling dat iedereen ter Nederland ter dit leeftijdsgroep zelf thuis schenkkan uitproberen of er mogelijk sprake is van dit emoties. Ie Check@Huis research borduurt voort op eerdere onderzoeken, waaronder ie NierCheck onderzoek verricht onder leiding van UMCG-nefroloog Ron Gansevoort. Annemiek Dorgelo, programmamanager Preventie van den Nierstichting. Ie totale budget van ie Check@Huis project is 8,9 miljoen euro.