Ie ene na ie andere geval van grensoverschrijdend rijrichting zorgde den afgelopen tijdstip voordat verstoordheid aan den talkshowtafels. Zowel te den amateursport waren er diverse incidenten. Movisie komt met ene wegwijzer voordat den amateursport. Den kennis wegens vervolgstappen te zetwerk is vacant, benadrukt reseacher Amma Asante. Watten is nodig voordat ene effectieve werkwijze?

Sportverenigingen kunnen veel profijt hebben via ene normstellend kader, zegt Movisie-onderzoeker Amma Asante. Te nieuwe publicaties diegene mits wegwijzer dienen wegens grensoverschrijdend rijrichting te den amateursport aan te pakken besteedt Movisie dan zowel voetlicht aan ie opstellen daarvan. Plaatje Pixabay

Amma Asante werkte vanuit Movisie mits reseacher meewerkte aan ene hulpbetoon voordat gemeenten plus den stap verschenen wegwijzer voor sportverenigingen. Te den media gaat ie vooral overheen gevallen van seksueel grensoverschrijdend rijrichting. Den reseacher benadrukt den bredere scope van ie thema: ‘Tijdens samenkomsten met sportverenigingen blijkt dat den meeste verenigingen vooral problemen hebben met agressie plus treiteren. Zowel discriminatie komt veelvuldig voordat.’

Nuttig voordat sociaal professionals

Beide handreikingen zijn volgens Asante nuttig voordat iedereen diegene betrokken is via ie draaiende liefhebben van den amateursport. Tenzij den regeren, trainers, leden plus andere vrijwilligers, zijn dat zowel sociaal professionals mits buurtcoaches, voorheen combinatiefunctionarissen. Met name dit beroepskrachten kunnen hun kennis plus ervaring wedden wegens verenigingen te ondersteunen te hun werkwijze.

Te ie heetst van den uitblinker

Elke werkwijze dient te vertrekken vanuit den toegeving dat grensoverschrijdend rijrichting ene lastig thema is wegens overheen te praten. Den wegwijzer schenken daarvoor meerdere verklaringen. Ten eerste wegens ie positieve imago van sport: ie is gezondheidsbevorderend, knus, ontspannend. Te dat singeltje past grensoverschrijdend rijrichting noch. Eentje andere reden is dat sport ‘uitblinker’ is, plus te ie heetst van den uitblinker wordt den limieten qua toelaatbare agressie opgezocht.

Gebrekkige definiëring

Grensoverschrijdend rijrichting is ook onderdeel van onze cultuur, stelt Asante. ‘Ie is erin geslopen. Daardoor wordt ie somwijlen noch meer waargenomen. “Watten is er mis met ene tik op den billen, dat verrichten wij allen hier,” waarnemen jou dan.’ Er is mee daardoor ene grijsharig streek, plus dat maakt ie toegevoegd lastig wegens erover te par. Ongeacht onbedoeld ene landgrens overgaan zijn zowel foute grappen ene veelvoorkomend gevolg van den gebrekkige definiëring.

Volgende dag jawel tegenkomen

Ie gesprek aangaan is nep jou op eieren loopt, want ie gaat gepaard met ingewikkelde vragen. Hoe weet jou of ie enig ene roddel is of iets dat feitelijk gebeurt? Wie ben jij wegens iemand verschillend aan te spreken, hoe veraf reikt jou verantwoordelijkheid? Watten voorts zowel noch helpt wegens er lichtvoetig overheen te praten is dat jou den papa, trainer of vrijwilliger den volgende dag te den supermarkt tegen kunt komen.

Den voornaamst tijdstip voordat vervolgstappen

Den reseacher ziet vooral veel verstoordheid aan den talkshowtafels, maar ie is watten haar betreft den voornaamst tijdstip wegens vervolgstappen te zetwerk. ‘Ie lijkt te den media somwijlen nep wij noch weten hoe wij grensoverschrijdend rijrichting aan willen pakken. Maar dat weten wij wél, den kennis is vacant.’ Diegene kennis sluit aan op den vaststelling dat ie ene lastig gespreksonderwerp is met ene vitaal grijsharig streek. ‘Daarom is ie tijdstip voordat ene breedgeschouderd ondersteund sociale standaard, ginds kunnen verenigingen mee voorts.’

Normstellend kader

Sportverenigingen kunnen veel profijt hebben via ene normstellend kader. Te beide publicaties besteedt Movisie dan zowel voetlicht aan ie opstellen daarvan. Asante: ‘Normen stellen vinden wij misschien on-Nederlands. Dat hebben wij mits vrijgevochten individuen weliswaar noch nodig? Ie klinkt misschien zowel zwaar, maar ie is nodig plus ie helpt reuze wegens vast te kunnen stellen of bepaald rijrichting den landgrens overheen gaat.’

Simpele vragen

Te feite gaat ie wegens simpele vragen, stelt Asante. Is er sprake van vrijwilligheid, van wederzijdse goedkeuring? Getuigt ie rijrichting van respect voordat jawel? Hoe staat ie met den zelfbeschikking aan beide kanten? ‘Om dit soort vragen te stellen wordt ie makkelijker wegens bepaald rijrichting te duiden plus te normeren. Zit ie rijrichting te ie grijze streek, of is ie onacceptabel? Ter ene tik op den billen van ene collega is er manifest geen sprake van wederzijdse goedkeuring. Dus: grensoverschrijdend.’ Dit objectieve wijze loeren helpt welles/nietes impasses te voorkomen plus is ermee ene steunpilaar voordat slachtoffers, plegers plus omstanders.

Bruikbare tools

Den wegwijzer biedt ene totaalbeeld van bruikbare tools diegene verenigingen plus professionals kunnen promoten wegens ie gesprek aan te gaan overheen dit soort vragen. Voordat volwassenen is er bijvoorbeeld ene gesprekstool waarmee aan den hand van stellingen manifest wordt hoe den deelnemers tegen grensoverschrijdend rijrichting aankijken. Den struisvogelsessie is ene andere tool diegene helpt den handelingsrichting voordat den vereniging te verhelderen.

Toegevoegd weerbaarheid

Eentje goede tool diegene sociaal professionals te kunnen zetwerk wegens met jonge sporters ie gesprek overheen seksueel grensoverschrijdend rijrichting te voeren is ie Spel Oké?! Aan den hand van stellingen, doe-opdrachten plus weetjes staan jongeren stilzwijgend via watten zij voelen denken. ‘Jongeren ontwikkelen hoe zij ge kunnen reageren te bepalend situaties’, vertelt Asante. ‘Diegene toegevoegd weerbaarheid heeft ene preventief effect, want jongeren thuisbrengen praktijksituaties voorheen plus kunnen er huis op reageren plus kwalijker voorkomen. Maar werkelijke preventie is natuurlijk dat er geen limieten wordt overschreden.

Sociale veiligheid

Den wegwijzer behandelt zowel ie onbegrip sociale veiligheid plus laat zien dat er watten dat betreft ene duidelijke rol is voordat den lokale overheid. ‘Zeker te den preventieve sfeer’, zegt Asante met speld. ‘Ie hoort via den publieke gezondheid, wij wordt allen ingeënt tegen ziektes. Gemeenten stimuleren dat wij aan sport verrichten. Dan is ie noch meer dan uiteraard dat zij er zowel aan werken dat dat veilig vermag voorvallen.’

Noch enig via incidenten

Sociale veiligheid is watten Asante betreft geen kwestie van reageren op incidenten diegene den krant halen. ‘Eentje veilig sportklimaat plus ie werken met ene normatief kader dient structureel te zijn in verenigingen plus clubs. Ie moeten dus ene terugkerend gespreksonderwerp zijn in den verenigingen plus clubs én met gemeenten.’ Dat laatste omdat er zowel op ie niveau van den relatie tussen gemeente plus sportvereniging sprake moeten zijn van sociale veiligheid. ‘Ie komt voordat dat sportverenigingen den vuile wasgoed noch buitenshuis riskeren te zweven uit angst toelage te verliezen.’

Gemeentelijke sportpedagogen

Asante weet zowel verschillende voorbeelden van gemeenten diegene gestructureerd regelgeving hebben wegens den sociale veiligheid in sportverenigingen te versterken. ‘Den gemeente Rotterdam zet sportpedagogen te voordat verenigingen. Diegene zijn meerdere dagen vanaf week cadeau op den club, onder meer wegens den pedagogische vaardigheden van den trainers te promoten vergroten. Trainers kunnen ermee huis thuisbrengen watten leeftijdsadequaat rijrichting is plus watten noch.’

Ruggesteun

Den rol wegens den sociale veiligheid te versterken is watten Asante betreft noch voorbehouden aan gemeentelijke sportpedagogen. ‘Den wegwijzer is ene ruggesteun voordat alle sociale professionals op ie snijvlak van sportverenigingen plus den omstreken: denken aan buurtcoaches, jongerenwerkers, maar zowel aan ouderenwerkers diegene beweegprogramma’s uitvoeren.’