Ene goede onderlinge samenwerkingsverband tussen verschillende zorgpartijen is bepalend voordat ie instinct van veiligheid plus stilte te ouderen plus mantelzorgers. Dit geven kip ie vertrouwen dat zorgverleners jawel weten te vinden plus er snel handeling genomen vermag wordt mits dit nodig is. Dit blijkt uit research van ie RIVM, meldt ie instituut. 

Onderzoekers van ie RIVM spraken met ouderen plus mantelzorgers diegene in eentje netwerk integrale ouderenzorg vallen. Dit zijn samenwerkingsverbanden van verschillende zorg- plus welzijnsprofessionals plus/of organisaties. Uit den gesprekken blijkt onder meer dat ouderen plus mantelzorgers ie waarderen wegens één contactpersoon te hebben. Daarnaast vinden zij eentje goede uitwisseling van kennisgeving plus ie voeling tussen zorgverleners wederkerig bepalend. Zeker mantelzorgers voelen zichzelf gesteund plus ondersteund mits er met kip wordt meegedacht plus rekening gehouden. Dit geven zij ie instinct dat zij er noch exclusief voordat staan.

Digitale media

Ouderen plus mantelzorgers vinden den digitale media nog onvoldoende toegankelijk plus gebruiksvriendelijk. Ene digitaal systeem voordat voeling tussen cliënten, mantelzorgers plus zorgprofessionals voordat alle zorgpartijen moeten toegankelijk zijn, vinden zij. Zowel kunnen dit systemen nog gebruiksvriendelijker plus is er meer voetlicht nodig voordat ie opstarten van ie gewoonte van digitale middelen om ouderen plus mantelzorgers.

Mantelzorg plus dementie

Mantelzorgers diegene voordat eentje oudere met dementie zorgen geven aan behoefte te hebben aan meer kennisgeving overheen watten zij kunnen vooruitzien van ie verloop van den ziekte. Zowel zijn zij gebaat te praktische kennisgeving overheen welke stappen zij mits mantelzorgers willen nemen plus welke mogelijkheden er zijn voordat steun voordat kip zelf.

Doorheen: Nationale Zorggids