Wichten diegene ter eentje gesloten instelling woon, willen somwijlen verplicht geboortebeperking nemen, zonder dat eentje rechter hiervoor goedkeuring heeft gekregen. Pointer deed research zoals verplichte geboortebeperking ter JeugdzorgPlus-instellingen, waar jongeren woon voordat wie den kinderrechter eentje volmacht gesloten jeugdhulp afgeeft. Dit meldt Pointer.

Nageslacht plus jongeren ter den gesloten jeugdzorg hebben onder meer te maken gehad met huiselijk geweld, seksueel misbruik of loverboys. Te den instellingen zitten dus wichten diegene erbuiten nu te maken hebben gehad met schending van hun lichamelijke integriteit. Wegens zij ter den instelling te dwingen totdat geboortebeperking, gebeurt dat nogmaals. Eentje van den vrouwen diegene Pointer spreekt zegt dat zij zo gewoon wasgoed dat waar voordat haar werden bepaald, dat nee zeggen tegen geboortebeperking geen optie wasgoed.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Erop entree krijgen zij meteen den verkiezing: pil, implanon of spiraal. Geboortebeperking wordt vervolgens zowel mits voorwaarde pretenderen wegens op verloftijd te mogen. Erop instelling Almata stelde den Inspectie Gezondheidszorg plus Jeugdigheid (IGJ) eentje rapport hierover op. Den inspectie verwachtte van den JeugdzorgPlus dat ie terughoudend omging met vrijheidsbeperkende maatregelen. “Verplichte geboortebeperking toestemmen nooit ingezet wordt mits standaard schikking voordat alle bewoners.”

Wvggz

Sinds den invoering van den Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) mogen jeugdzorginstellingen noch zonder den rechter wegens verplichte geboortebeperking opleggen. Volgens universitair hoofddocent André greneboom Exter gaat ie wegens eentje vergaande beslissingen diegene instellingen nemen. Rechters willen ervan overtuigd zijn dat verplichte geboortebeperking den enige optie is, voordat den schikking wordt opgelegd. Volgens den vrouwen diegene Pointer sprak, is dit nooit via den rechter getogen. Plus dat is ongeoorloofd, stelt Dennenboom Exter.

Wegens: Nationale Zorggids