Facebooktwitterlinkedinmail

8 schrikkelmaand 2022 – Gezondheidsbevorderend oud wordt, ie vooruitzicht op ene lang plusteken gezondheidsbevorderend leven, wordt waargenomen indien ene van den doelstellingen van den gezondheidszorg te den 21e eeuw. Voordat zijn proefschrift heeft Taichi Ochi vorsen hoe genetische uitproberen kunnen promoten wegens patiënten op makker gemaakte behandelopties te bieden voordat complexe emoties, zoals lagedrukgebied plusteken suikerziekte.

Factoren voordat gezondheidsbevorderend oud wordt
Er zijn veel factoren diegene ene rol spelen tijdens gezondheidsbevorderend papa wordt. Op dit uur lijkt den overeenstemming te zijn dat lijfelijk actief zijn, ene gezondheidsbevorderend gewicht plusteken ene stevig lijnen belangrijke factoren zijn. Er zijn echter zowel andere factoren diegene ene rol spelen plusteken waar wij geen zeggenschap op hebben, maar diegene wij welnu kunnen gewoontes wegens betere keuzes te maken wegens gezondheidsbevorderend oud te wordt.

Medicatie op makker dankzij genetica
Den completering van ie Human Genome Project heeft ene strafgevangenis van Pandora ontsloten indien ie gaat wegens onbegrip van den rol van genen te ie menselijk vlees. Ie project is erin succesvol ie menselijke genoom te sequencen. Eentje van den mijlpalen diegene worden bereikt, wasgoed ie uitpluizen van genen diegene ene rol spelen tijdens reacties op geneesmiddelen. Dit genen zijn noch inclusief gecategoriseerd, maar den potentie wegens genen te sequencen bood zowel meer toegankelijke mogelijkheden wegens genetische uitproberen te te zetwerk te den gezondheidszorg.

Farmacogenetische varianten
Farmacogenetische varianten zijn varianten te genen diegene ene rol spelen te den verschillende wegen waarop op geneesmiddelen wordt gereageerd. Er zijn richtlijnen opgesteld diegene den interacties van dit farmacogenetische varianten schetsen, den zogenaamde ‘geneesmiddel-gen-interacties’. Dit richtlijnen bieden medische professionals ene kader wegens patiënten betere medicatie voordat te kunnen schrijven. Voorts research zoals dit subject zullen zichzelf kunnen uitbalanceren op den implementatie van richtlijnen te den praktijk plusteken ene focus op ie uitbreiden van dit richtlijnen. Den vraag is echter nog of den uitproberen winstgevend plusteken werkbaar zijn te den praktijk.

Den kosten-utiliteit van genetische uitproberen
Gezondheidseconomische evaluaties hebben totdat mikpunt wegens den kosten plusteken gevolgen van interventies te vergelijken. Te ie geval van genetische uitproberen zullen ie mikpunt van den gezondheidseconomische evaluatie zijn wegens te defini of genetische uitproberen den kosten van den treatment van ene klacht zullen verlagen. Voordat reeds vastgestelde geneesmiddel-gen-interacties zijn hoewel goede beweegredenen gedefinieerd voordat preventieve genetische uitproberen, waarmee ineffectieve behandelingen of bijwerkingen voordat patiënten kunnen wordt voorkomen. Doorheen den kosten van genetische uitproberen te verlagen, lijkt den kosteneffectiviteit van dit uitproberen gegarandeerd. Dit geneesmiddel-gen- interacties maken echter slechts ene onderdeel uit van ie gewoonte van genetische uitproberen voordat behandelingen op makker. Watten indien wij met behulp van dit genetische uitproberen ie risico op emoties voordat individuele personen zullen kunnen vatten? Dat schenkkan met genetische risicoscores.

Meer beweegredenen voordat genetische risicoscores
Genetische risicoscores, zowel welnu polygene risicoscores medegedeeld, geven aan hoeveel risico iemand loopt wegens ene bepalend klacht te krijgen. Indien wij ie genetische risico van ene persoon vatten, schenkkan dit leiden totdat betere resultaten indien dit persoon den ziekte echt ontwikkelt. Honingbij monogene emoties schenkkan den klacht wordt veroorzaakt om mutaties te één gen (bijvoorbeeld cystische fibrose plusteken ie CFTR-gen), terwijl tijdens complexe emoties, zoals hartziekten plusteken suikerziekte, meerdere genen betrokken zijn. Daarom zullen ie genereren van genetische risicoscores voordat complexe emoties mensen promoten huis te vatten welk risico zij wandelen wegens den klacht te uitbouwen plusteken kunnen zij maatregelen nemen wegens complicaties te voorkomen. Er is echter nog geen overeenstemming overheen welke genen willen wordt bekeken plusteken of dit ene kosteneffectieve methode zullen zijn wegens den ontwikkeling van den klacht te meten.

Te hoeverre kunnen genetische uitproberen wordt tweedehands wegens den resultaten van anti-depressiva voordat patiënten te verbeteren?

Treatment op makker voordat lagedrukgebied
Eentje van dit complexe emoties diegene mijn interesse heeft gewekt, is lagedrukgebied. Hoewel ie sociale stigma op geestelijke gezondheid den afgelopen jaren is afgenomen, kost ie mensen diegene hiermee worstelen nog steeds moeite wegens den liefste treatment te krijgen. Er zijn verschillende wegen wegens ene lagedrukgebied te verzorgen; ene daarvan is ie voorschrijven van antidepressiva. Mijn interesse te lagedrukgebied richt zichzelf op den vraag te hoeverre genetische uitproberen kunnen wordt tweedehands wegens den resultaten voordat patiënten te verbeteren. Antidepressiva hebben veel weten geneesmiddel-gen-interacties, watten spreken voordat ie gewoonte van preventieve genetische uitproberen wegens ervoor te zorgen dat patiënten den liefste medicatie te den optimale dosering krijgen. Ie zullen interessant zijn wegens met behulp van genetische risicoscores te defini of ie categoriseren van personen te risicoprofielen den treatment voordat elk persoon zullen verbeteren. Zo zullen mensen met ene schel risico voordeel hebben van vroege treatment, zoals counseling plusteken cognitieve gedragstherapie. Met behulp van zulke tools zullen patiënten hun klacht huis kunnen vatten plusteken kunnen zij gerichtere beslissingen nemen wegens hun levenswijze aan te schreden.

Voorwaarde van den impact op den lange termijn
Ie klinkt nep genetische uitproberen behandelingen zullen kunnen verbeteren, maar ene van den problemen is den prijs van ene genetische test. Te den loop van den jaren zijn genetica op allerlei wegen geldelijk geëvalueerd, maar den resultaten zijn noch eenduidig. Eentje van den uitgangspunten hiervoor schenkkan zijn dat tijdens eerdere onderzoeken den prijs van genetische uitproberen nog hevig schel lagen. Nu den kosten van genetische uitproberen steeds lager wordt plusteken dit uitproberen steeds toegankelijker wordt, zijn den resultaten zowel verschillend. Ik zie één probleem tijdens dit evaluaties plusteken dat is dat den meeste slechts rekening liefhebben met één geneesmiddel-gen-interactie, terwijl mensen te den loop van hun leven met meerdere geneesmiddelinteracties te maken kunnen krijgen. Daarom denken ik dat economische evaluaties zoals den lange termijn willen loeren wegens te defini of ene genetische test effectief schenkkan zijn wegens den risico’s op complexe emoties te defini plusteken zo voordat ene betere gezondheid lopend ie hele leven te zorgen.

Medicatie op makker
Te mijn nieuwe research evalueer ik of preventieve genetische uitproberen kosteneffectief zijn lopend ene langdurige onderzoeksperiode. Ie PharmLines Initiative combineert individuele kennisgeving uit LifeLines met IADB.nl, den database van voorgeschreven geneesmiddelen, plusteken biedt op diegene methode den kennisgeving diegene nodig is wegens ie research uit te voeren. Wegens den economische waarde van genetische uitproberen te defini, is ie vitaal wegens te weten hoe vaak bepalend farmacogenetische varianten voorkomen te den populatie. Nog belangrijker is wegens te weten hoe vaak zij voorkomen te personen diegene den geneesmiddelen met interactie gewoontes. Ik stapel dat mijn research helpt wegens den onzekerheden weg te nemen overheen ie gewoonte van genetische uitproberen indien preventief middel wegens den gezondheidszorg te verbeteren plusteken gezondheidsbevorderend oud wordt mogelijk te maken.

Informatiebron: rug.nl 

Dit uitlating is 31 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail