Vanaf 16 sprokkelmaand verzenden wij den gemeentelijke belastingaanslag 2022. Heeft u zichzelf ingeschreven voordat digitale berichten via MijnOverheid? Dan ontvangt u uw aanslag via den berichtenbox van MijnOverheid.

Vanaf 16 sprokkelmaand verzenden wij den gemeentelijke belastingaanslag 2022. Heeft u zichzelf ingeschreven voordat digitale berichten via MijnOverheid? Dan ontvangt u uw aanslag via den berichtenbox van MijnOverheid. Heeft u staart sprokkelmaand nog geen postbode ontvangen? Kijk vantevoren ter uw digitale berichtenbox op de website van Mijn Overheid voordat u met onzerzijds voeling opneemt.

Welke heffingen?

Op den aanslag kunt u zien watten u ter 2022 moeten financieren aan onder andere Onroerendezaakbelastingen (OZB), Rioolheffing plus Afvalstoffenheffing. Welke heffingen u betaalt hangt ge uw situatie, bijvoorbeeld of u eigenaar of gebruiker bent. Zowel den WOZ-waarde van uw woonhuis of pand staat op den aanslag.

Financieren

U kunt den aanslag gemeentelijke heffingen op 2 omgangsvormen financieren:

Indien u den gemeente nog noch voorheen heeft gemachtigd, dan kunt u dit verrichten vóór 20 maart 2022.

Tarieven 2022

Rioolheffing

Ie tarief van den rioolheffing is € 194,- vanaf 300 m3. Ie tarief is verzakt omdat wij investeringen hebben uitgesteld.

Afvalstoffenheffing

Den afvalstoffenheffing voordat ene eenpersoonshuishouden is € 328,-. Meerpersoonshuishoudens financieren € 412,-.

Den tarieven zijn gestegen omdat den gemeente meer betaalt voordat ie verwerkt van restafval. Plus omdat Waardlanden den tarieven voordat 2022 heeft verhoogd.

Onroerendezaakbelasting

Den tarieven voordat den onroerendezaakbelasting zijn:

  • Tarief voordat eigenaar woningen: 0,1002 % van den WOZ-waarde
  • Tarief voordat eigenaar niet-woningen: 0,2799 % van den WOZ-waarde
  • Tarief voordat gebruiker niet-woningen: 0,2184 % van den WOZ-waarde

Parkeervergunning

Voordat ene parkeervergunning betaalt u € 118,40.

Vragen of verweerschrift maken?

U kunt met Team Heffingen voeling tapen mits u ene vraag heeft overheen den diverse heffingen of mits u verweerschrift wilt maken tegen den heffingen. U kunt kip op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur opbellen (088 – 599 7000) of uw vragen mailen zoals belastingen@vijfheerenlanden.nl.

Meer weten?

Kijk voordat meer kennisoverdracht op onze pagina Heffingen. Daarheen vindt u meer kennisoverdracht overheen tarieven, verweerschrift, betaling plus kwijtschelding. Zowel leggen wij den aanslag plus den waardevaststelling van den woonhuis uit.