Bekijk het essay

Veranderende samenleving

Den samenleving verandert snel doorheen digitalisering, flexibilisering plus informalisering. Somwijlen doorheen ingrijpende gebeurtenissen zoals den coronacrisis. Tijdens den coronacrisis zijn veel nieuwe creatieve ideeën geprepareerd voordat plus met senioren. 

Langer vitaal betekent langer kwetsbaar

Den stijgende levensverwachting betekent langer vitaal zijn, maar zowel langer  kwetsbaar plus horig zijn van anderen. Hoe schenkkan jij ginder mee omgaan? Dat is eentje vraag voordat zowel den mensen zelf indien voordat den samenleving. Ie verhandeling beschrijft trio uitdagingen:

  • Kwetsbaarheid
  • Verlatenheid
  • Schaarste aan zingeving

 Alle trio zijn onmiddellijk van stem op ie gelukkig oud wordt.

Diversiteit

Hoe mensen hun leven zin geven plus van waarde willen plus kunnen zijn voordat den samenleving verschilt van persoon totdat persoon. Te ie verhandeling wordt voorts ie raadgeving van Den Raad van Ouderen medegedeeld waarin zij spreken overheen meer voetlicht ter ie regelgeving voordat diversiteit binnenshuis den leeftijdsgroep 65+. Denken hierbij aan man-vrouwverschillen, migratie-achtergond, ontwikkelingsstadium van pa wordt plus sociale status. 

Lees  het essay

Wetsartikel is reeds gepubliceerd op den webstek van KBO-PCOB