‘Geestelijke verzorging? Dat is weliswaar iets van dominees plusteken pastoors?’ Diegene reactie krijgt kerksgezind verzorger Irene van Binsbergen nog regelmatig. ‘Maar lollig voldoende vaker van professionals zoals huisartsen dan van buurtbewoners.’

Irene van Binsbergen is eentje van den weinige – plusteken misschien welnu den enige – kerksgezind verzorger diegene te voorkomendheid is erop eentje welzijnsorganisatie. ‘Ik zit te Rotterdam erop wmo radar te eentje team met buurtcoaches. Ie verschil tussen onzerzijds? Zij zijn meer van den praktische oplossingen, ik ben vooral voordat den “trage vragen” waarvoor zowel “trage responderen” nodig zijn. Denken vooral aan mensen diegene geconfronteerd wordt met verlies: van eentje partner, van eentje werkkring, of van vaardigheden. Dat leidt vaak totdat levensvragen indien ”watten doen ik werkelijk nog op dit aardbol?” Ginder heb jij noch 1-2-3 eentje oplossing op.’

Watten Irene betreft is den combinatie geestelijke verzorging plusteken sociaal werkgelegenheid eentje prima mix. ‘Eentje voorbeeld? Eentje echtpaar waarvan den vrouw den diagnose dementie had, wasgoed erop mijn collega’s te beeld, mee wegens den mantelzorgondersteuning voordat haar. Waarna den vrouw schielijk overleed kwam den man te eentje diepzinnig dal. Ter eerste instantie wasgoed hij huiverig voordat geestelijke verzorging, maar ik ben eentje keer meegelopen met ie wandelgroepje  waar hij voordien alhoewel via den buurtcoach erop wasgoed aangehaakt. Ik ben ongeacht hem gaan wandelen plusteken op diegene methode is ie ijs verbroken. Zo kom jij dus laagdrempelig te voeling met iemand diegene zichzelf verschillend waarschijnlijk schrede te eentje veel zometeen stadium erop eentje opbouwwerker had gemeld. Of helemaal noch.’

Huisbezoeken

‘Den gemeente Rotterdam is alhoewel te 2006 begonnen met eentje vitaal, stedelijk project rond verlatenheid onder ouderen,’ aldus Veronique Vaarten, medewerker innovation plusteken ontwikkeling erop wmo radar. ‘Hoe ziet verlatenheid eruit, watten kunnen wij eraan verrichten?’ Mee zoals reden van eentje vrouw diegene 10 schooljaar lang dood te stulp had gesitueerd heeft voormalig wethouder Hugo den Jonge te 2015 onder meer huisbezoeken ingesteld voordat álle 75+’ers. ‘Dat wasgoed eentje opdracht voordat den welzijnsorganisaties. Tijdens den huisbezoeken ontmoetten wij ouderen diegene veel meer behoefte hadden wegens te praten overheen hun situatie dan aan ie meespelen met activiteiten. Vaak wasgoed er sprake van verlies of gemis waar zij noch mee uit den voeten konden.’

Rotterdam kende alhoewel langer MOTTO, eentje maatjesproject rond levensvragen. Kunnen wij zulk indien MOTTO zowel toenemen vanuit welzijn, vroegtijdig Veronique zichzelf vervolgens voltooid. ‘Ik vind namelijk dat kerksgezind welzijn eentje onderdeel is van breder welzijn. Plus van stulp uit heeft wmo radar weliswaar eentje vitaal aanbod voordat den activering van ouderen, maar ouderen diegene ie leven noch meer zien zitten hadden wij noch veel te bieden. Wij zijn anderhalf schooljaar bezig geweest met ie projectplan voordat watten wij Het Goede Gesprek hebben verwoord. Dankzij fondsen plusteken poen van den gemeente konden wij uiteindelijk voordat drietal schooljaar eentje kerksgezind verzorger aanstellen.’

Verlatenheid plusteken zingeving

Ie werkgelegenheid van Irene is zowel uitvoerend indien coachend. ‘Ik voer zelf gesprekken met mensen plusteken train vrijwilligers wegens dat te verrichten. Vrijwilligers zijn mensen diegene zelf eentje ingrijpende voorval hebben meegemaakt plusteken diegene klaargemaakt zijn wegens zichzelf eentje schooljaar aan ie project te verbinden. Plus misschien ie belangrijkste: zij willen inderdaad kunnen luisteren. Zij volgen voorafgaand drietal ochtenden eentje training plusteken vervolgens is er iedere zes weken eentje intervisie waarbij wij thema’s verzorgen indien rouwverwerking, waarden, veerkracht plusteken den drietal soorten verlatenheid. ’Potentiële cliënten wordt ingelogd om onder anderen huisartsen, praktijkondersteuners, den thuiszorg plusteken den inherent buurtcoaches van wmo radar. ‘Plus sommige komen uit zichzelf, vaak na ie oplezen van den stukjes diegene ik te den buurtkrant schrijf.’

Tegenover belangstellende ouderen heeft zij ie trouwens noch overheen geestelijke verzorging, maar overheen “eentje inderdaad gesprek”. Irene: ‘Ginder kunnen zij zichzelf veel meer erop voordat stellen. Ie eerste gesprek doen ik immer zelf, wegens te horen watten er speelt. Plus of iemand behoefte heeft aan gesprekken met eentje vrijwilliger. Zo ja, dan komt diegene vrijwilliger te eentje tweede gesprek mee, plusteken indien ie klikt neemt diegene ie dan overheen. Maar erop iemand diegene bijvoorbeeld diepzinnig te den rouw zit voer ik zelf den gesprekken totdat ie watten meer stabiliseert.’

Watten is ie grootste verschil tussen sociaal werkers plusteken kerksgezind verzorgers?

Allereerst: zij vullen elkander aan, benadrukken Irene plusteken Veronique. Irene: ‘Maar erop sociaal werkers ligt ie accent op “verrichten” plusteken erop kerksgezind verzorgers op “zijn”. Mits kerksgezind verzorger ben jij minder oplossingsgericht. Ofschoon is den praktische instelling van bijvoorbeeld buurtcoaches onmisbaar. Vaak moeten jij namelijk voorafgaand allerlei praktische zaken regelen diegene ouderen veel stress kunnen geven: eentje scootmobiel, eentje nieuwe bril, vervoer, schuldhulp. Stap indien dat eentje ietsje op orde is komt er ruimte voordat onderliggende problemen indien verlatenheid plusteken zingeving.’

Psychisch verzorgers zijn universiteit of hbo-geschoold. Irene zelf deed eentje hbo-opleiding theologie plusteken eentje universitaire master geestelijke verzorging. Kort verwoord:zij is eentje kenner te levensvragen. ‘Ter dat opzicht hebben wij andere kennis plusteken vaardigheden dan den gemiddelde sociaal werker.’

Watten hebben zij aan elkander?

Irene: ‘Ik bereik ouderen veel voordien dankzij ie uitgestrekte sociale buurtnetwerk van wmo radar. Daardoor schenkkan ik ouderen zoals defini activiteiten verwijzen plusteken omgekeerd kunnen buurtcoaches ouderen wijzen op mijn aanbod. Plus mijn kennis overheen plusteken voetlicht voordat zingeving breng ik zowel te tijdens teamoverleggen plusteken casuïstiekbesprekingen.’

Veronique: ‘Wij zien nagenoeg dagelijks den meerwaarde van geestelijke verzorging, dus wij  willen Ie Goede Gesprek graag inpassen te ie reguliere werkgelegenheid, indien eentje geïntegreerd onderdeel van onzerzijds aanbod.’

Hebben sociaalwerkorganisaties te weinig oog voordat zingevingsvraagstukken?

Zijn er andere sociaalwerkorganisaties diegene eentje kerksgezind verzorger te voorkomendheid hebben? Veronique: ‘Misschien welnu, maar ik kennen zij noch. Ik denken zowel dat binnenshuis veel reguliere sociaalwerkorganisaties nog te weinig specifieke expertise én te weinig tijdstip is wegens daarginds iets mee te verrichten. Hun takenpakket puilt alhoewel uit.’

Ter diegene zin boft wmo radar met den gemeente Rotterdam. ‘Diegene heeft bijvoorbeeld zowel te den opdracht opgenomen dat 75+’ers eentje toegevoegd huisbezoek krijgen indien zij hun partner verliezen. Wij zijn te gesprek overheen den kennis plusteken vaardigheden diegene nodig zijn wegens dit soort opzoeken voltooid te leggen. Waarschijnlijk gaat ie Rotterdamse Centrum voor Levensvragen daarvoor scholingen overhandigen diegene sociaalwerkorganisaties kunnen verwijderen.’ Vanuit wmo radar heeft Veronique trouwens meegewerkt aan den totstandkoming van dat Centrum voordat Levensvragen. ‘Omdat ik ie bepalend vind wegens indien sociaalwerkorganisaties zowel op dat streek zichtbaar te zijn plusteken mee te denken zit ik te ie bestuur van dit nieuwe stichting.’

Vergoedingen van VWS

Tussentijds heeft ie ministerie van VWS plattelands poen vacant poneren voordat ie project Geestelijke verzorging thuis. ‘Dat wordt verdeeld via met name den 65 regionale netwerken palliatieve zorg. Eentje portie van Irenes uren wordt ermee bekostigd. Dat kunnen andere sociaalwerkorganisaties zowel verrichten. Maar jij hoeft noch vanaf se zelf eentje kerksgezind verzorger te voorkomendheid te nemen, indien jij maar weet waar jij diegene expertise vandaan kunt halen.’

Dus eentje eerste tip van Veronique: ‘Sluit jij aan erop den netwerken palliatieve zorg plusteken erop den Centra voor Levensvragen; zowel uit financiële overweging. Want dat subsidiegeld is noch zuiver plusteken inclusief voordat den palliatieve zorg; VWS werkt via den netwerken palliatieve zorg wegens eentje plattelands dekkend netwerk te realiseren maar ie poen is voordat Geestelijke zorg thuis.’

Voordat onderstaande groepen wordt eentje veel gesprekken vergoed:

  • thuiswonenden van 50 schooljaar plusteken vader
  • mensen met eentje ongeneeslijke kwaal plusteken hun naasten
  • nageslacht plusteken jongeren t/m 18 schooljaar diegene ongeneeslijk ziek zijn plusteken hun naasten

Meet ie effect

Eentje van den subsidiërende fondsen vroegtijdig wegens ie effect van den inzet van geestelijke verzorging te dit maatjesproject, aldus Veronique. ‘Dat vonden wij te eerste instantie lastig, maar ie heeft onzerzijds veel gebracht. Wij hebben namelijk toelage gevraagd erop ZonMw wegens eentje meetinstrument te permitteren maken. Dat is gehonoreerd plusteken wij hebben nu eentje gesprekstool voordat evaluatiegesprekken met deelnemers aan Ie Goede Gesprek. Dat gaat inlichting voortschuiven overheen watten ie effect is plusteken watten er huis schenkkan. Volgend voorjaar gaan wij den uitkomsten voorleggen.’

Dat betekent natuurlijk welnu toegevoegd werkgelegenheid. ‘Zeker, dat komt er iedereen erop. Dus ie management moeten zowel dat willen faciliteren. Eentje ouderenwerker diegene hier iets mee wil, moeten zowel zijn leidinggevende meekrijgen. Dat is eentje absolute voorwaarde.’

Nog meer tips 

Er is zowel eentje landelijk nummer voordat begeleiding erop zingeving plusteken levensvragen: 085-0043063 (plaatselijk tarief). Na ie intypen van jij postcode word jij doorverbonden met eentje regionaal contactpunt. Zowel nu, te tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt volgens den richtlijnen van ie RIVM.

Plus dan nog dit:

Dit wetsartikel is eentje coproductie van Agora plusteken Sociaal Werkgelegenheid Nederland. Schrijfster: Chris Bosland.

Geestelijke verzorging

Mits jij thuis woont kun jij begeleiding krijgen van eentje kerksgezind verzorger. Den geestelijke verzorging thuis richt zichzelf op mensen diegene te moeilijke of belastende situaties terecht zijn gekomen – geboorte of dood, ziekte of restrictie, relatievorming plusteken overgangsmomenten, verlatenheid, verlies of verwonding. Psychisch verzorgers geven zowel onderwijs plusteken training aan professionals plusteken vrijwilligers.

Guido Schürmann, projectleider Geestelijke Verzorging Thuis erop Agora: ‘Jij kunt noch iedereen promoten, maar iedereen schenkkan íémand promoten. Rond zingeving bieden velen eentje helpende hand: kerksgezind verzorgers, sociaal werkers, psychologen, vrijwilligers. Uitgerekend erop verlatenheid is dat van levensbelang.’

Soorten verlatenheid

Verlatenheid is ie instinct noch verbonden te zijn met den mensen wegens jij heen plusteken met den  wereld. Wij onderscheiden verschillende soorten verlatenheid: sociale verlatenheid (isolement, gemis van contacten), emotionele verlatenheid (geen betekenisvolle contacten) plusteken existentiële verlatenheid (instinct van zinloosheid, levensvragen noch kunnen porties).
Raad van Ouderen