Facebooktwitterlinkedinmail

4 maart 2022  – Te steeds meer regio’s werken zorgaanbieders, verzekeraars plusteken gemeenten samen wegens den juiste zorg op den juiste plek te krijgen. Dichtbij stulp plusteken toegankelijk te den regio voordat patiënten mits dat vermag, voorts weg mits dat nodig is. Watten via diegene samenwerkingsverband nog vaak ontbreekt is den kennis plusteken ervaring van den gebruikers van den zorg, den patiënten plusteken hun naasten.

Terwijl diegene kennis er welnu is. Steeds meer ervaringsdeskundige patiënten wordt opgeleid wegens hun ervaringen met zorg, plusteken hun kennis plusteken inzicht te kunnen porties plusteken te te zetwerk, zowel via regionale gesprekken overheen den Juiste Zorg op den Juiste Plek. Welke zorg is waar nodig? Maar voordat den betrokken partijen, zoals zorgaanbieders plusteken verzekeraars is ie onvoldoende verhelderend waar zij dit geoefend patiënten kunnen vinden. Dat vermag voortaan op ene centraal toneelpodium van Patiëntenfederatie Nederland plusteken andere patiëntorganisaties. Ginds, op den webstek ikzoekeenpatiënt.nl kunnen dit ervaringsdeskundigen voordat patiëntparticipatie wordt gevonden.

Watten is ikzoekeenpatient.nl?
Patiëntenverenigingen plusteken overheid willen den zorg patiëntgerichter te maken. Want patiënten loeren verschillend zoals zorg dan zorgprofessionals of vernieuwers te den zorg. Diegene speciale kijk van patiënten is ene verrijking voordat den professionele oogopslag op zorg. Betere zorg begint via écht betrekken van patienten. Den webstek ikzoekeenpatient.nl helpt via ie vinden van den juiste patienten via ene specifiek vraagstuk. Zo kunnen interviews, ene focusgroep of ene online panel wordt georganiseerd rond ene onderzoeksvraag, ene behoefteanalyse of ene gebruikerstest. Plusteken nu zijn via ikzoekeenpatient.nl zowel ervaringsdeskundigen te vinden diegene vanuit breder perspectief kunnen meedenken overheen ontwikkelingen rond den Juiste Zorg op den Juiste Plek.

Patiëntparticipatie via den Juiste Zorg op den Juiste Plek
Wij willen goede zorg toegankelijk vasthouden, zowel via ene toenemend beroep op den zorg. Dat vermag onderbrak onnodig dure zorg te voorkomen plusteken of zorg te verrijden zoals po via stulp. Somwijlen vermag fysieke zorg wordt vervangen onderbrak digitale zorg, zorg op afstand. Thuis vermag ie vaak zowel, mits den patiënt dat wil. Zulke wendingen hebben prestaties voordat den gebruikers van den zorg plusteken daarom is ie nodig hun actief te betrekken via diegene wendingen. Want patiënten plusteken hun naasten weten ie lieve met welke zorg plusteken sponsoring zij zijn geholpen plusteken waar den zorg ie lieve georganiseerd vermag wordt.

Samenwerken met patiënten is voordat iedereen gunstig. Den ervaringsdeskundigheid van patiënten is aanvullend aan den kennis plusteken ervaring van den andere partijen te den zorg, zoals zorgverleners, wetenschappers plusteken beleidsmakers. Tijdig samenbrengen van verschillende ervaringen plusteken kennis rond ene beoogde verandering, vermag leiden totdat nieuwe inzichten plusteken betere keuzes. Plusteken mits patiënten actief via wendingen te ie zorglandschap wordt betrokken, sluiten diegene aanpassingen huis aan via den behoeften plusteken verwachtingen van patiënten. Ook zorgt ie voordat meer draagvlak voordat den wendingen plusteken draagt ie via aan ie juist te plusteken doorvoeren van den nieuwe situatie.

Ikzoekeenpatiënt.nl biedt zorgverleners, wetenschappers, beleidsmakers plusteken anderen diegene via den zorg zijn betrokken ene keur aan ervaringsdeskundige patiënten diegene graag meedenken overheen hoe den zorg ie lieve vermag wordt geregeld.

Ga hier naar de site>>

Rivierbron: patientenfederatie.nl

Dit bewering is 36 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail