Dr. Daarboven onderzoeken indien eerste ie volledige werkgelegenheid van drietal kinderpsychiaters: George Frankl (1897-1975), Hans Asperger (1906-1980) plusteken Leo Kanner (1894-1981). Asperger plusteken Kanner beschreven indien eersten ‘klassiek autisme’ plusteken ie ‘syndroom van Asperger’, oudere diagnoses diegene nu zijn opgegaan ter ie autismespectrum. George Frankl werkte met zowel Asperger indien Kanner samen, watten verklaart waarom beiden tegelijkertijd, rond 1943, ie idee van autisme ter nageslacht introduceerden.

Solitaire personen? 

Ie proefschrift van Dr. Daarboven heeft den waardigheidstitel Solitaire personen? Ie vraagteken is daarbij essentieel. Zijn gevolgtrekking is namelijk dat autistische nageslacht noch volledig solitair zijn, maar exclusief op ene andere methode voeling maken. Hij ontdekte daarnaast dat Hans Asperger plusteken Leo Kanner autisme zagen indien ene verstoring van den hele persoonlijkheid. Dit idee is volledig uit beeld geraakt. Dr. Daarboven: “Dat vind ik sneu, omdat hun holistische benaderingswijze, ter tegenstelling totdat hedendaagse theorieën, alle symptomen van autisme omvatten.”

‘Koelkastmoeders’

Ie proefschrift inhouden ene tal nieuwe ontdekkingen: “Verschillend dan vaak gedacht wordt, geloofde Kanner noch dat autisme veroorzaakt wordt doorheen ‘koelkastmoeders’. Eentje andere ontdekking is dat Kanner ie werkgelegenheid van Asperger noch negeerde, zoals generaal gedacht wordt, maar eraan bijdroeg dat ie beroemd worden ter Engelstalige terechtkomen.” Ie proefschrift is verkrijgbaar ter den boekwinkel.

Autisme Digitaal

Ongeacht tester is Frederik Daarboven directeur van Autisme Digitaal. Via dit stichting geven hij ter schrikkelmaand plusteken maart 2022 kosteloos webinars overheen den autisme theorieën van Frankl, Asperger, plusteken Kanner.

Ingevolge: Nationale Zorggids
Beeld: Autisme Digitaal