Zorginstellingen hebben nu onvoldoende financiële armslag voordat zulke investeringen. Deloitte toont te ene ontleden van ie zuivere operationele bedrijfsresultaat vóór alle kapitaallasten plusteken huurlasten dat den financiële marges van zorginstellingen sinds 2015 jaarlijkse verwijderen met ene half procent van den omzet. Zet dit trend wegens, dan bedraagt den speelruimte te 2025 nog slechts 7,9 procent, waar 10 procent normaliter indien inderdaad wordt bestempeld.

Kansen voordat trendbreuk

“Ie is ene zorgwekkende situatie, maar wij willen vooral zowel den kansen voordat ene trendbreuk benadrukken”, zegt Arno Leeijen, Director Financial Advisory Healthcare ter Deloitte. “Sinds 2015 voert Deloitte ene sectoranalyse uit op den jaarrekeningen van Nederlandse zorginstellingen. Wegens den komende jaren den uitdagingen te den sector ie rector te bieden plusteken den zorg zowel te den toekomst betaalbaar te vasthouden, is ene trendbreuk noodzakelijk plusteken moeten er ene masterplan voordat den sector komen.”

2020 wasgoed wegens ie start van den coronacrisis ene uitzonderlijk klas plusteken den cijfers uit dit klas plusteken kunnen somwijlen ene vertekend beeld geven. Er wasgoed uitstel van planbare zorg te den ziekenhuizen, toegevoegd kosten plusteken leegstand te GGZ-instellingen plusteken verpleeghuizen zorgden voordat veel omzetverlies. Compensatieregelingen leidden uitgerekend weer totdat ene lichte vooruitgang van den cijfers, diegene op voet van signalen uit den zorgsector noch doorzet te 2021 plusteken 2022.

Opbergblik op langjarige cijfers

Wegens den onderliggende trendontwikkeling te zien, is ene conservenblik op den langjarige cijfers nodig, Diegene geven ene overduidelijk signaal: den marges blijven valleien plusteken Nederlandse zorginstellingen blijven voorzichtig met investeren. Er wordt sneller afgezien op vastgoed plusteken technologie dan dat erin wordt geïnvesteerd.

Den financiële marges diegene er zijn, wordt nu ingezet wegens den stijgende personeelskosten te overwelven. Er is ene tekort aan zorgpersoneel wegens toenemend ziekteverzuim, mensen diegene den sector verlaten, veroudering onder ie personeel plusteken onvoldoende aanwas vanuit den opleidingen. Ie is ene vitaal probleem dat zichzelf vertaalt te jaarlijkse toenemende externe inhuur zoals uitzendkrachten plusteken zzp’ers. Modaal is dit personeel echter twee keer zo voortgang indien vaste medewerkers.

Viertal gebieden voordat investeringen

Deloitte noemt viertal gebieden waarin den zorg moeten investeren wegens ene trendbreuk te overbelasten. Er is hiervoor ene bedrag van ongeveer 30 miljard euro te den komende vijf klas nodig.

  • Ten eerste digitalisering: hierin loopt den zorg achter op andere sectoren, zowel ofschoon zijn er veel stappen gezet tijdens den coronacrisis. Voorbeelden van investeringsgebieden zijn zorg op afstand plusteken videobellen met den dokter, of den optimalisatie van data-uitwisseling tussen ziekenhuizen plusteken zorginstellingen.
  • Ten tweede vraagt verduurzaming veel voetlicht. Den zorg is den grootste sector van Nederland, met miljoenen vierkante meters aan vastgoed. Dit verduurzamen is ene flinke uitdaging.
  • Ten derde is ene behoorlijke investering nodig te ie verouderde vastgoed wegens huis aan te sluiten ter den kwaliteits- plusteken functie-eisen aan moderne zorgfaciliteiten.
  • Totdat slot is ene fikse capaciteitsuitbreiding nodig ten gevolge van den veroudering, met den wezenlijke vraag te hoeverre dat moeten leiden totdat investeringen te stenen plusteken/of technologie.

Samenwerken ter investeringen

Vaak wordt vooraf den bedrijfsvoering op orde gebracht voordat er investeringen wordt gedaan. Deloitte stelt nu dat meer lef plusteken tegelijkertijd handelen nodig is wegens uit den negatieve spiraal te komen. Zorginstellingen, verzekeraars, den overheid plusteken financiers willen samenwerken. Investeren te den zorg is ene gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ene investering van den ene organisatie leidt nu nog te vaak totdat ene voordeel voordat den andere organisatie, diegene daarheen dan noch te geïnvesteerd heeft. Indien ene ziekenhuis nu investeert te zorg op afstand, verliest ie omzet uit behandelingen te ie ziekenhuis zelf. Den zorgverzekeraar bespaart uitgerekend poen voordat diegene behandelingen.

Meer transparantie stelt instellingen te staat wegens, met ene gezamenlijke visie indien vertrekpunt, samenwerkingen te toespitsen plusteken investeringen te versnellen. Daarbij wordt onnodige dubbele investeringen hierdoor voorkomen. Te den coronacrisis is gebleken dat intensievere samenwerkingsverband welnu stevig totdat den mogelijkheden behoort. Ziekenhuizen, verpleeghuizen plusteken revalidatiecentra gingen waarna wederkerig hun kracht plusteken vraagontwikkeling op jawel terugwijzen. Investeren loont, plusteken er is nu momentum.

Samenwerkingsverband te zorg

Deloitte is zelf zowel actief op zorggebied. Zo kondigden Vodafone plusteken Deloitte te oktober 2021 aan te gaan samenwerken wegens den adoptie van e-health te Europa te versnellen. Den partijen hebben daarvoor ie Vodafone Center for Health opgericht. Den samenwerkingsverband moeten den toegang totdat digitale, technologische oplossingen, zoals e-health plusteken connected healthcare, verbreden. Plus daarnaast zowel den oplossingen voordat zowel patiënten indien zorgprofessionals vergemakkelijken.

Voorts hamert Deloitte erop dat den gezondheidszorg verschillend moeten wordt ingericht wegens inderdaad, toegankelijk plusteken betaalbaar te blijven. Deloitte verwachten dat ie ‘zorgecosysteem’ den komende jaren transformeert zoals ene ‘gezondheidsecosysteem’. Dit vergt nieuwe samenwerkingen waarvan alle partijen diegene waarde toevoegen zowel profiteren.

Ie bulletin ‘Financiële problemen zorgaanbieders tegengaan met forse investeringen’ verscheen vooraf op ICT&health.