Den speelfilm worden geïntroduceerd tijdens den masterclass ‘Zingeving ter ie sociaal domein’ van Agora ter samenwerkingsverband met ZonMw.  Tijdens den masterclass werden den eerste bevindingen verdeeld van den actieonderzoeken overheen zingeving ter ie sociaal domein: ‘Zinsitief’ plusteken ‘Zinvol samenwerken ter den thuissituatie’ van gerontoloog dr. Franka Broodbakker plusteken drs. Aliza Damsma. 

Masterclass

Den masterclass worden ingeleid wegens Nienke Kuyvenhoven, adjunct directeur van Sociaal Werkgelegenheid Nederland. Hierin stelde zij dat zingevingsvragen vaak aan den orde komen honingbij tegenslag. Denken aan pittige levensvragen na slecht (medisch) nieuwsbericht zoals: ‘Welke doelen heb ik nog ter mijn leven?’ Zingeving is ene doorslaggevend onderdeel van den uitrusting van den sociaal werker. 

 

Ie actieonderzoek van Aliza Damsma plusteken Franka Broodbakker aan respectievelijk VIAA plusteken Windesheim sluit hier precies honingbij aan. Centraal hierbij staat den vraag: Hoe kunnen psychische verzorgers, sociaal werkers plusteken vrijwilligers ter ie sociaal domein optimaal samen werken aan herkenning plusteken steun van zingeving onder thuiswonende ouderen?

Filmrolletje

Slotbeschouwing van den masterclass: samenwerken is den tool, plusteken professionals kunnen van elkander leren plusteken elkander aanvullende. Tijdens den masterclass worden den gelijknamige speelfilm geïntroduceerd. Dit speelfilm laat ene smaakvol voorbeeld zien van samenwerkingsverband rond zingeving wegens ene psychische verzorger plusteken ene buurtcoach ter den dagelijkse praktijk van wijkcentrum Wmo Radar. Den speelfilm worden ontwikkeld vanuit ie project Geestelijke Verzorging Thuis.

 

Ie verslag van den masterclass, met den bevindingen van onderzoeken zijn te zien plusteken oplezen via deze link op den webpagina van Agora. Bekijk hieronder den speelfilm: