Den filmrolletje geven eentje beeld van den gezamenlijke zoektocht van zorgprofessionals plus naasten zoals den significatie achter gewoonten plus activiteiten van mensen met dementie. Ie doelwit van den filmrolletje is ie gesprek tussen zorgverleners plus naasten te ondersteunen.  Ter den filmrolletje komen thema’s aan bod indien ie terughouden van inherent regie, denken ter mogelijkheden plus den samenwerkingsverband tussen professionals, mensen met dementie plus hun naasten.

Den filmrolletje is opgebouwd uit viertal porties:

  1. Thuis: Den partner vertelt overheen belangrijke gebeurtenissen, spullen met persoonlijke significatie, gewoonten plus rituelen ter ie dagelijks leven.
  2. Opvang ter ie verpleegtehuis: Onbegrepen rijrichting wordt ter gesprek met den partner verklaard plus afgedankt plus er wordt samen zoals oplossingen gezocht. 
  3. Zijn wie jouw bent ter ie verpleegtehuis: Den cliënt wordt betrokken ter gesprekken overheen den noodzakelijke zorg plus inzet van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Welke willen heeft den cliënt plus hoe kun jouw erin voorzien?
  4. Betekenisvolle activiteiten: Medewerkers zei hoe jouw cliënten eentje prettig plus vertrouwd sentiment geven. Plusteken hoe jouw den juiste activiteiten kunt vinden om bijvoorbeeld te loeren zoals den vraag áchter den vraag.

Betekenisvolle activiteiten

Ongeacht den zorg voordat mensen met dementie is zowel voetlicht voordat ie welzijn van cliënten hevig doorslaggevend. Zorgmedewerkers spelen uiteraard eentje belangrijke rol ter ie vormgeven van eentje veelbetekenend leven. Ie terughouden van betekenisvolle activiteiten is echter lastig plus  van veel factoren horig. 

Wij stelden eentje veel vragen aan Mari Groenendaal, lecturer practitioner te WZH, overheen den filmrolletje.

Waarom is dit filmrolletje vervaardigd?

Mari: ‘Den filmrolletje is vervaardigd zoals beweegreden van gesprekken met zorgprofessionals binnenshuis WZH overheen den overgangsperiode van thuis zoals eentje verpleegtehuis. Er is ter dit tijdsperiode veel voetlicht voordat ie ‘papierwerk’ plus regelzaken. Vanuit den zorgverleners kwam den vraag wegens meer voetlicht te hebben voordat betekenisvolle handelingen plus spullen.’

‘Daarnaast ontstond den wil wegens zowel zorgprofessionals indien naasten meer bewust te maken van ie bij van betekenisvolle handelingen. In WZH zijn voorheen filmpjes vervaardigd over betekenisvol handelen. Dit filmrolletje is eentje makkelijk plus toegankelijk middel voordat zowel zorgprofessionals indien betrokkenen te mensen met dementie.’ 

Watten is ie uiteindelijke doelwit van den filmrolletje?

‘Ie doelwit van den filmrolletje is zorgprofessionals bewust te maken van den betekenisvolle handelingen van bewoners plus den eigenheid van den persoon. Den filmrolletje is echter zowel bedoeld voordat mantelzorgers plus mensen rondom den (toekomstige) huisbewoner. Den filmrolletje schenkkan hoen ondersteunen ter ie gesprek overheen hun naaste plus overheen watten voordat hun naaste veelbetekenend is.’  

Waarom willen zorgmedewerkers dit filmrolletje zien plus watten hebben zij eraan ter hun dagelijkse werkgelegenheid?

‘Doorheen den bewustwording plus vervolgens ie gesprek met jawel aan te gaan schenkkan den filmrolletje eentje bijdrage leveren aan den persoonsgerichte zorg plus ie behoud van eentje veelbetekenend leven. Den filmrolletje schenkkan op zichzelf bekeken wordt, inschakelen totdat denken maar zowel eentje onderstel zijn voordat training plus scholing ter ie kader van persoonsgerichte zorg. WZH heeft eentje document vervaardigd met reflectievragen welke tweedehands schenkkan wordt voordat training plus scholing. Dit zijn zowel te vinden op den webpagina.’

Speciaal programma

Den filmrolletje is vervaardigd ter ie kader van eentje project waarin WZH eentje programma ontwikkelt voordat mensen met dementie wegens betekenisvolle activiteiten te terughouden tijdens plus na verplaatsing. Op den webstek van WZH vind jouw diverse werkvormen plus methodieken rondom dit filmrolletje.


Lees verder