Den inspectie kijkt ter ie toezicht zoals den afwegingen plus beslissingen voordat plus tijdens ene gedwongen uithuisplaatsing

Den Inspectie Gezondheidszorg plus Jongelui (IGJ) gaat toezicht uitvoeren zoals den kwaliteit van research via ene gedwongen uithuisplaatsing van koters. Den jeugdbescherming staat zwaar onder druk voort onder meer arbeidsproblematiek plus wachtlijsten. Ondanks dit problemen is zorgvuldig feitenonderzoek plus ie betrekken van jeugdigen plus ouders nodig via ene ingrijpende besluit mits ene gedwongen uithuisplaatsing.

Nageslacht met ene jeugdbeschermingsmaatregel zijn voort den kinderrechter onder toezicht pretenderen. Maar uit voorheen inspectieonderzoek bleek dat koters diegene jeugdbescherming krijgen, weliswaar nog onvoldoende beschut wordt. Dit heeft meerdere redenen zoals wachtlijsten via den verschillende organisaties ter den jeugdbeschermingsketen, ie tekort aan geoefend jeugdbeschermers plus ie handicap aan tijdige passende werkster.

Hierdoor willen jeugdbeschermingsinstellingen, zogenoemde gecertificeerde instellingen, keuzes maken wegens onder dit moeilijke omstandigheden den jeugdbeschermingsmaatregel tijdig plus inderdaad uit te voeren. Wegens ene gedwongen uithuisplaatsing te voorkomen, is ie bepalend dat actief met den jeugdige plus den ouders wordt samengewerkt plus er zorgvuldig research wordt gedaan.

Zowel kreeg den IGJ signalen overheen den kwaliteit van ie feitenonderzoek plus dossiervoering voort onder meer Veilig Thuis, den Raad voordat den Kinderbescherming plus gecertificeerde instellingen. Daarbij gaven den kinderrechters ter oktober 2021 aan dat zij somwijlen verstrekkende beslissingen nemen op fundament van onvolledige of onjuiste rapportages

Toezicht
Den inspectie kijkt ter ie toezicht zoals den afwegingen plus beslissingen voordat plus tijdens ene gedwongen uithuisplaatsing. Ter ie gepubliceerde toetsingskader is te oplezen zoals welke onderwerpen den inspectie kijkt. Hierbij wordt alle partijen diegene ene rol speelden via den besluit betrokken. Ter ie toezicht kijkt den inspectie onder meer zoals den wijze waarop den behoefte van den jeugdige centraal stond plus besluiten zijn genomen. Daarnaast wordt bekeken of ie research tijdig, deskundig plus cliëntgericht is verricht. Dat doet den inspectie aan den hand van 40 à 50 uithuisplaatsingen uit 2021. Wanneer ouders plus jeugdigen hiervoor open staan praat den inspectie  zowel met kip.

Den resultaten zijn voordat den zomer van dit klas te vooruitzien.

Los van toeslagenaffaire peuterspeelplaats
Ie toezicht op den kwaliteit van ie feitenonderzoek richt zichzelf op gedwongen uithuisplaatsingen ter ie generaal. Dit toezicht staat los van ie onderzoek dat den Inspectie Justitie plus Veiligheid doet wegens na te gaan of ie mislukken van den overheid ter den toeslagenaffaire doorwerkte ter den jeugdbescherming.

Publicaties
IGJ Toetsingskader voor toezicht ‘feitenonderzoek bij gedwongen uithuisplaatsing’

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 vervolgtoezicht

 


Aanvullende informatie …

Raadpleeg den waterbron plus/of aanbieder voordat meer inlichting overheen dit bulletin. Nieuwsbericht vermag veranderen, ongemakken of onjuistheden omvatten. Lees zowel onze disclaimer plus rapporteer a.u.b. berichten, reacties plus/of beeld diegene ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op den onderstaande tags voordat relevante berichten, indien present …

Naam dichter plus/of herschrijven voort: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Waterput via dit wetsartikel: : IGJ
Watten is den URL via dit waterbron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/02/24/toezicht-op-feitenonderzoek-bij-uithuisplaatsing-van-kinderen
Originele waardigheidstitel: Toezicht op feitenonderzoek via uithuisplaatsing van koters
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-02-24