Ie RIVM heeft start 2021, voordat den tweede keer, dit ‘netwerken ouderenzorg’ geïnventariseerd te opdracht van ie ministerie van VWS. Dat leverde gedetailleerdere verwittiging op dan den vorige inventarisatie. Speuren is waar dit netwerken zitten, watten zij uitvoeren, wie eraan meewerken, plusteken welke knelpunten zij geoefend. Dit keer is zowel gevraagd hoe netwerken met den uitbraak van ie coronavirus omgaan. Aan dit inventarisatie hebben 139 netwerken meegewerkt. 

Den netwerken zitten verstrooid overheen intact Nederland, te wijken, gemeenten of te meerdere gemeenten tegelijk. Ingevolge den samenwerkingsverband tussen ie medisch plusteken sociaal domein schenkkan ene huisarts ene eenzame oudere sneller doorverwijzen zoals bijvoorbeeld sociale activiteiten. Zowel schenkkan ene wijkverpleegkundige mantelzorgers poepen vanwege dagbesteding te regelen voordat ene oudere met dementie.

Den professionals plusteken organisaties werken op zowel bestuurlijk niveau samen mits te den praktijk. Ie aanbod van activiteiten is vitaal plusteken verscheiden, voordat zowel ouderen mits professionals. Eentje belangrijke activiteit is ouderen informeren waar zij den toerusting zorg kunnen krijgen plusteken hun daarbij te promoten. Voordat professionals gaat er veel voetlicht uit zoals nascholing plusteken afspraken overheen samenwerken.

Tijdens den corona-uitbraak hebben netwerken den activiteiten uitgebreid of aanpassen wegens ouderen plusteken professionals zo ja mogelijk te ondersteunen. Zo wasgoed er meer voetlicht voordat ie psychische welbevinden van ouderen plusteken zijn voordat professionals persoonlijke beschermingsmiddelen geregeld.

Zowel nu blijkt dat den netwerken problemen hebben met ie vinden van structurele financiering. Voorts is ie lastig wegens ie medisch plusteken sociaal domein met elkander te verbinden plusteken gegevens tussen professionals uit te wisselen. Eentje ander verkeersknelpunt is ie versnipperde aanbod van zorg plusteken steun. Ie ministerie van VWS ondersteunt den netwerken op verschillende omgangsvormen bijvoorbeeld via subsidies.

Download hier den Factsheet Netwerken integrale ouderenzorg: watten is den stand van zaken te Nederland? (mei 2021)