Esther den Bie: ‘Sommigen zie ik feitelijk wegkwijnen. Voordat hun leiden den versoepelingen totdat ene schijnvrijheid plusteken diegene maakt den kloof met den wereld ‘zonder’ enkel maar groter. Voordat hun willen wij feitelijk veel meer uitvoeren, zodat zij elkander kunnen ontmoeten plusteken weer watten levensgeluk geoefend.’

Veel 70-plussers vreesachtig voordat infectie

Esther den Bie worden te 2019 genomineerd voordat den waardigheidstitel Sociaal Werker van ie Schooljaar. Den jury roemde haar vermogen totdat “collectiveren”. Maar zonet dat is nu lastig, merkt Esther, diegene werkt indien ouderenadviseur onder ONS welzijn te Veghel. ‘Ie lijkt nep den samenleving steeds voorts open vermag, maar voordat ene risicogroep indien den zeventigplussers is dat nog lang noch zo. Zolang er geen vaccin is blijft ie voordat hun riskant wegens anderen te ontmoeten. Zij zijn vreesachtig voordat infectie, zowel omdat wij nu weten dat áls jij ene ziekte overleeft ie nog maanden vermag duren voordat jij weer bent hersteld.’

Online voeling indien vervanging

Met ene eindje van den ouderen heeft zij nu welnu online voeling. Maar noch iedereen beschikt overheen den vaardigheden of den toestellen daarvoor. Esther den Bie: ‘Dus ik doen zowel veel voordeurgesprekken, of ik spreek met iemand over op ene bankje te ie park. Dat is watten wij onder den huidige omstandigheden voordat hun kunnen uitvoeren: zorgen voordat verzetje, lichtpuntjes creëren. Maar dat verstrekken hun geen sentiment van zelfstandigheid plusteken zelfregie. Sterker nog: ik zie dat sommigen passief wordt, gaan somberen, steeds voorts wegzakken.’

Meer nodig voordat kwetsbare ouderen

Veghel telt nogal watten kwetsbare ouderen. Esther: ‘Mensen met ene klein sociaal netwerk, verminderde mobiliteit, gezondheidsproblemen, beginnende dementie, mensen met overbelaste mantelzorgers. Zij zijn voordat regelmatige sociale contacten horig van watten ONS welzijn organiseert aan groepsactiviteiten plusteken dagbesteding, is den ervaring van Esther. ‘Maar ie regelgeving van ONS welzijn stoelt op den RIVM-richtlijnen, plusteken terecht. Dus dat betekent: geen groepsbijeenkomsten plusteken geen huisbezoek onder mensen diegene toebehoren totdat ene risicogroep. Eronder vallen dus zowel diegene kwetsbare 70-plussers, mijn doelgroep.’

Kleinere groepjes

‘Neem ie Studio Uitermate Ontmoeten; sommige deelnemers komen er hoewel 7 schooljaar, maar van den 25 kunnen er maar 4 zelfstandig zoals ie ontmoetingscentrum komen. Dus dat werkplaats gaat voorlopig noch ingevolge. Los daarvan is onze ruimte te klein voordat 25 man op anderhalve peettante van elkander. Dus wij zoeken wij den uitkomst nu te werken met kleinere groepjes. Want ja, dat werkplaats wasgoed voordat den uitbraak hoewel den énige plek waar zij wekelijks andere mensen konden ontmoeten plusteken iets ontspannends uitvoeren. Dát voeling, dát wandeling missen zij nu hoewel drietal maanden.’

‘Ik voel feitelijk aan alles dat wij méér willen uitvoeren, nú plusteken vooruitkijkend: activiteiten organiseren, zorgen dat dit ouderen zichzelf minder eenzaam plusteken overbodig voelen. Maar hoe doen jij dat op ene methode diegene voordat ouderen veilig is plusteken veilig vóélt? Zijn den ontmoetingsruimten te onze buurthuizen coronaproof? Want stel dat wij zo ene tweede vloedgolf zullen veroorzaken: wie is er dan verantwoordelijk? Den oudere zelf? Den mantelzorger? Zelve? Mijn werkgever? Den wethouder?’

Preventie is weggevallen

Voordat ene ouderenwerker hebben groepsactiviteiten zowel nog ene andere functie. ‘Wegens cadeau te zijn horen jij watten er speelt plusteken daarginds vermag ik indien sociaal werker op inspelen. Dit ouderen komen noch snel met vragen, maar hoewel pratend geven zij tussen reukorgaan plusteken lippen ingevolge welnu aan waar zij behoefte aan hebben. Somwijlen vermag ik zij dan rechtstreeks met iemand te voeling brengen diegene hun ergens onder vermag promoten, of ik maak ene regeling voordat ene vervolggesprek. Zo kun jij te ene vroegtijdig stadium voorkomen dat iets kleins uitgroeit totdat ene vitaal probleem. Diegene preventieve functie missen wij nu zowel.’

Plusteken nog iets: ‘Groepsactiviteiten stimuleren zowel dat ouderen nieuwe contacten opdoen; dat zij elkáár ondersteunen plusteken zonder den activiteiten wegens nieuwtjes uitwisselen, ervaringen plusteken gevoelens porties plusteken zichzelf minder eenzaam voelen. Zodoende wordt zij minder horig van onze inbreng.’

Rouwverwerking

Dat  speelt bijvoorbeeld rond rouwverwerking. Esther: ‘Honderden nabestaanden worstelen zowel nog steeds met ie waarheid dát hun gezinslid of vlam is overleden, indien met den methode waaróp dat is getogen. Zij hebben vaak geen vertrek van hun kunnen nemen, plusteken hebben hun noch kunnen helpen te hun laatste uren. ONS welzijn is dan zowel druk bezig wegens rouwgroepen op te zetwerk.’

Levensgeluk

Ie huidige 1,5-meteraanbod is dus absoluut ontoereikend, stelt Esther den Bie. ’Wij zullen feitelijk méér willen uitvoeren. Veel meer. Dat is namelijk van oudsher zowel precies onze rol indien sociaal werker: mensen onder elkander brengen, activiteiten toenemen, zorgen dat zij ervaringen kunnen porties plusteken dat zij zowel elkáár ondersteunen. Plusteken dat zij simpelweg zowel watten levensgeluk geoefend, op welke methode dan zowel.’

Dat geldt voordat één-op-één-contacten, maar zeker zowel voordat ontmoetingsactiviteiten. ‘Hoe kun jij ene menigte ouderen veilig te ene wijkcentrum ontvangen voordat ene twee uur dagbesteding? Zijn simpele beschermingsmiddelen afdoende? Wij hebben nu van diegene niet-medische mondkapjes plusteken handschoenen. Zijn wij er dan indien wij iedereen zowel nog op anderhalve peettante zetwerk?’

Bewakers vermag noch meer

Zowel elders te den samenleving vormt wrevel overheen den anderhalvemeternoodzaak plusteken den somwijlen onduidelijke interpretaties ervan. ‘Maar nogmaals: indien organisatie plusteken indien professional wil jij absoluut noch op jij geweten hebben dat ouderen besmet treffen. Daartegenover: niets uitvoeren is zowel geen optie.’

Dit wetsartikel verscheen voordien op den webstek van Sociaal Werkgelegenheid Nederland.

Meer oplezen