Den Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is den grootste plus uiterst gespecialiseerde, zelfstandige kliniek voordat den treatment van mensen met ernstig overgewicht. Er zijn tien vestigingen ter Nederland. Onder den treatment van obesitas staat verandering van leefstijl centraal. Erin blijkt eentje multidisciplinaire methode onontbeerlijk. Wij gingen ter gesprek hierover met Laura Kemperman, bewegingsdeskundige plus Laura Rybarczyk, psycholoog van den Obesitas Kliniek ter Terneuzen.  

 

Waarom is ie important dat er tijdens obesitas meerdere zorgverleners betrokken zijn?

Laura Kemperman: “Onder den treatment van obesitas is geen één patiënt idem. Ie is important dat er vanuit eentje multidisciplinaire methode wordt gekeken. Indien wij eenzaam den voortbeweging vastpakken, dan heeft ie welnu watten effect, maar lang noch ie gewenste effect. Indien jouw den factoren diegene van stemkracht zijn op overgewicht zoals voeding, psychische problematiek plus den medische redenen begeleidt, heb jouw ie uiterst brede draagvlak wegens iemand zo terdege mogelijk te ondersteunen.” 

Laura Rybarczyk: “Eén enkele therapeut heeft noch alle expertise ter stulp diegene nodig is voordat eentje optimale treatment. Op ie uur dat jouw meerdere disciplines samenbrengt kun jouw eentje 360 graden methode bieden. Den treatment van obesitas vraagt dat zowel. Ie gewichtigheid van den mentale gezondheid tijdens leefstijlverandering wordt vaak onderschat. Ik heb gemerkt dat indien ie aankomt op eentje gezonde leefstijl plus den treatment van obesitas dat den algemene indruk lijkt te zijn dat ie vooral wegens voeding plus voortbeweging draait. Dat zijn waarlijk hele belangrijke aandachtspunten, maar er komt veel meer tijdens loeren. Wij weten tijdelijk uit research dat den mentale gezondheid op breder vlak intact important is voordat eentje duurzame, effectieve treatment. Denken hierbij aan factoren zoals slapen, zelfzorg plus interactie met den omstreken. Wij loeren watten iemand nodig heeft plus welke expertise erin important is.”

 

Uit welke hoedanigheid is den Obesitas Kliniek ontwikkeling?

Laura Rybarczyk: “Den Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is ter Nederland den grootste plus uiterst gespecialiseerde, zelfstandige kliniek voordat den treatment van mensen met ernstig overgewicht. Samen met onze vrouwen, medisch specialisten plus professionals stevenen wij nu sinds 1993 voorop ter den treatment van obesitas. Daarbij staat verandering van leefstijl centraal. Wij willen indien Nederlandse Obesitas Kliniek hét centrum zijn voordat (morbide) obesitas. Wegens patiënten met morbide obesitas op eentje veilige wijze te kunnen verplegen, hun gezondheid te verbeteren plus ermee den kwaliteit van leven.” 

 

Ie is eentje plattelands concept, zijn ie iedereen inherent praktijken?

Laura Rybarczyk: “Binnenshuis alle tien den klinieken hanteren wij dezelfde werkwijze waarbij wij strak samenwerken met negen topklinische ziekenhuizen. Te onze kliniek ter Terneuzen werken wij samen met ziekenhuis ZorgSaam. Binnenshuis ZorgSaam wordt alle bariatrische ingrepen verricht, maar den begeleiding voordat plus na den operatie wordt gedaan om medewerkers van den Nederlandse Obesitas Kliniek, dat is gezeten binnenshuis ie ziekenhuis.”

 

Welke zorgdisciplines zijn er tijdens betrokken?  

Laura Kemperman: “Onze zorgcoördinator is ie eerste aanspreekpunt van den patiënt. Voorts bestaat ie team uit eentje verpleegkundig specialist of basisarts, diegene verantwoordelijk is voordat den medische kennisgeving plus den medische controles onder begeleiding van den internist plus chirurg van ZorgSaam. Ie leefstijlverandertraject wordt begeleid om eentje diëtist, psycholoog plus bewegingsdeskundige. Zij verplegen alle factoren diegene eentje rol spelen tijdens overgewicht.”

 

Hoe gaat ie multidisciplinaire werken ter den praktijk? 

Laura Kemperman: “Wij hebben eentje behandeltraject op onderstel van groepen plus individuele trajecten. Indien team hebben wij regelmatig overleg wegens te loeren hoe ie gaat met den patiënt op individueel niveau plus binnenshuis den menigte. Wij overleggen met den patiënt waar wellicht reserve support nodig is. Daarnaast is er wekelijks overleg met den internist plus chirurg overheen den begeleiding van alle patiënten.”

 

Hoe zien dit behandeltrajecten eruit voordat patiënten? 

Laura Kemperman: “Eentje patiënt komt tijdens onzerzijds binnenshuis via verwijzing van eentje huisarts of specialist. Den geneesheer, psycholoog plus diëtist gaan loeren of den patiënt voldoet aan den inclusiecriteria voordat bariatrie. Is dit positief, dan wordt er groenkleurig licht gegeven. Den meeste mensen stichten vervolgens met ie groepstraject. Den groepen hebben maximaal tien deelnemers. Voordat den operatie komt den menigte zes keer tijdens elkander plus wordt patiënten voorbereid op den operatie. Zowel wordt den eerste stappen zoals leefstijlverandering gezet. Patiënten willen bijvoorbeeld weten dat zij noch meer tegelijkertijd kunnen nuttigen plus zuipen na den operatie. Dat zij meer willen bewegen plus inzicht krijgen ter waardoor hun overgewicht is ontwikkeling plus ter stand worden gehouden.” 

Laura Rybarczyk: “Ie traject toestaan vijf klas. Dat is onderverdelen ter eentje intensieve ontwikkelingsfase plus eentje follow up ontwikkelingsfase. Den intensieve ontwikkelingsfase toestaan zo’n anderhalf klas plus start vanaf aanmelding totdat anderhalf klas na den operatie. Hierin wordt ter werkgroepbijeenkomsten gewerkt aan voorbereiding op den operatie, ie vergroten van kennis plus talent met betrekking totdat ie doordringen van eentje gezonde leefstijl plus ie bewaren hiervan om middel van terugvalpreventie. Daarna blijven wij ter den follow up den patiënten nog viertal klas volgen plus kunnen zij met vragen terecht tijdens onze behandelaren.”

 

Hoe is den vergoeding geregeld tussen den verschillende betrokken zorgverleners?

Laura Rybarczyk: “Den ingreep plus ie traject wordt vergoed vanuit den basisverzekering. Hierover zijn landelijke afspraken vervaardigd met alle zorgverzekeraars.”

 

Hoe geoefend den patiënten dit vorm van zorgverlening?

Laura Kemperman: “Mensen diegene ter eentje menigte zitten geoefend veel steunpilaar van elkander. Zij voelen zichzelf noch eenzaam. Iedereen heeft defini klachten waar zij tegenaan stevenen plus diegene zij tijdens elkander thuisbrengen. Zij kunnen met elkander sparren plus ervaringen uitwisselen. Omdat zij met elkander ter idem schuitje zitten, is er overheen plus weer veel onbegrip voordat elkander. 

Laura Rybarczyk:Onze patiënten hebben eentje duidelijke voorliefde voordat onze methode ten opzichte van eentje treatment tijdens eentje kliniek diegene uitsluitend plus eenzaam den operatie plus ondersteunende gesprekken met eentje diëtist aanbiedt.”

 

Watten is jullie welslagen rate?

Laura Rybarczyk: “Te Terneuzen hebben wij ie afgelopen klas meer dan 200 patiënten, ondanks corona, kunnen wegbrengen. Succesrate kun jouw natuurlijk op verschillende wegen beoordelen, maar modaal hebben patiënten binnenshuis onze kliniek eentje gewichtsreductie van 33,1 % na 12 maanden. Uit cijfers blijkt dat 97% van onze patiënten eentje gewichtsreductie heeft van meer dan 20% na één klas, watten eentje belangrijke factor is voordat ie verminderen van co-morbiditeiten.” 

 

Werken jullie zowel nu met digitale zorgtoepassingen zoals eentje inherent app?

Laura Kemperman: “Zodra patiënten stichten ter ie groepstraject krijgen zij toegang totdat onze app. Erin staat veel praktische kennisgeving, zoals ie tijdsindeling, wanneer den afspraken zijn maar er staat zowel veel reserve kennisgeving ter, zoals voorlichtingsfilmpjes. Met den app kunnen patiënten hun stappen tellen plus hun gewicht plus eentje eetdagboekje bijhouden. Indien behandelaar kunnen wij dit gegevens noch bekijken.”

Laura Rybarczyk: “Onze app is met name intact praktisch voordat den patiënt. Ie is eentje handige tool voordat afspraakherinnering plus eentje actueel tijdsindeling. Zowel inhouden ie eentje verhaal van alle namen van ie behandelteam. Den mensen diegene den app usances zijn intact positief. Watten bijvoorbeeld indien intact prettig wordt geoefend is ie terug kunnen loeren van videomateriaal.”

 

Watten zijn den kritische succesfactoren binnenshuis ie team wegens op dit wijze te kunnen werken? 

Laura Kemperman: “Intact terdege vertalen. Iedereen heeft eentje andere decor plus zijn inherent ideeën. Ie is precies den potentieel van ie multidisciplinaire werken wegens vanuit verschillende invalshoeken te loeren watten ie liefste past tijdens eentje patiënt. Jou probeert met z’n allen den middenweg te vinden waar den patiënt ie meeste gewin tijdens heeft.” 

Laura Rybarczyk: “Ja samenwerken plus domeinoverstijgend kunnen denken, maar tegelijkertijd zowel jouw zelfstandigheid bewaren. Jou moeten jouw vakinhoudelijke kennis kunnen verbinden aan den andere disciplines plus samen loeren hoe jouw den treatment optimaal kunt vormgeven passend tijdens den patiënt.”

 

“Leefstijl, vorm, voeding plus mentaal welbevinden zijn den belangrijkste steunpilaren voordat den treatment van intact veel emoties” 

 

Helpt dit wijze van werken zowel tijdens andere emoties? 

Laura Kemperman: “Indien jouw op meerdere facetten zoals eentje kwaal gaat loeren, ben ik van overtuiging dat jouw eentje patiënt huis schenkkan promoten. Indien jouw breder gaat loeren zie jouw meer oplossingen voordat den patiënt plus kun jouw totdat eentje betere treatment komen.”

Laura Rybarczyk: “Ik denken toch dat leefstijl, vorm, voeding plus mentaal welbevinden den belangrijkste steunpilaren zijn voordat den treatment van intact veel emoties. Dat geldt bijvoorbeeld zowel voordat hart- plus vaataandoeningen; daarginds valt zowel veel winst te behalen ter eentje aarden voedingspatroon, eentje goede vorm plus eentje psychische welbevinden. Dat gaat nu zowel spelen tijdens herstellende corona patiënten.” 

 

Wil jouw nog eentje tip meezenden aan andere zorgverleners indien ie gaat wegens ie opbouwen plus verzorgd van eentje netwerk?

Laura Kemperman: “Eentje netwerk is important wegens te kunnen doorverwijzen. Mijn tip is: maak jouw netwerk zo veelzijdig mogelijk met relevante mensen, zodat jouw verschillende mensen kunt toenaderen indien jouw vragen hebt of eentje samenwerkingsverband wilt aangaan.” 

Laura Rybarczyk: “Ik ben daarginds onafgebroken mee bezig. Ik denken dat tijdens ie opbouwen plus verzorgd van eentje netwerk vooral inherent initiatief important is. Weeskind daarginds proactief ter. Ga zelf op zoek zoals ervaringen van andere zorgprofessionals. Ik heb zelf veel aan LinkedIn. Ik ontvang vaak meldingen van interessante publicaties plus van webinars diegene wordt aangeboden. Te diegene omstreken kun jouw makkelijk voeling met elkander tapen. Ie telefonisch voeling met den huisartsen is zowel important. Ik merknaam dat dit den samenwerkingsverband versterkt. Uitgerekend ie persoonlijke is important. Dat vind ik zelf intact prettig.”