Aan den peiling deden weids 4400 volwassenen mee. Van dit menigte heeft 70 procent alreeds ene eerste boosterprik gehaald plus is 10 procent van project dat nog te gaan uitrichten.

Van den mensen diegene ene booster hebben gehaald of ginds plannen voordat heeft, schenken den tweede aan zowel ene eventuele volgende prik “zeker” te zullen halen. Nog ooit 27 procent houdt ie op “waarschijnlijk welnu”. Weids 9 procent antwoordt “waarschijnlijk noch”, 3 procent zegt alreeds zeker te weten geen volgende booster te willen. Den overige 11 procent houdt den opties nog open.

Reserve booster voordat risicogroepen

Of ene volgende boosterprik mogelijk wordt vervaardigd, is aan ie regering. Den Gezondheidsraad adviseerde vorige week diegene potentie ter elk geval te geven aan mensen diegene ene verhoogd risico stappen op ernstig verloop van ene corona-infectie. Ie gaat wegens mensen van 70 klas plus papa, volwassenen met ie syndroom van Down, volwassenen met ene ernstige immuunstoornis plus bewoners van verpleeghuizen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) wil ginds dit week ene besluiten overheen nemen.

Uit den peiling van LocalFocus plus Kieskompas blijkt dat ouderen veel meer geneigd zijn wegens ene volgende prik te nemen dan jongeren. Van den geboosterde 65-plussers zegt 85 procent welnu ene volgende oppepprik te willen. Zeven op den tien ondervraagden onder den 35 klas zullen ene toegevoegd booster nemen indien den overheid diegene aanbiedt.

Regionale verschillen

Regionaal wordt zowel uiteenlopend gedacht overheen ene volgende booster. Respondenten uit Friesland gaven ie vaakst aan geen toegevoegd prik te willen, inwoners van Zeeland diegene aan den peiling meededen staan hier ie vaakst positief tegenover.

Den peiling worden gehouden tussen 28 januari plus 7 sprokkelmaand plus is representatief voordat kunne, ouderdom, vorming, regio, migratieachtergrond plus stemgedrag erop den laatste Tweede Kamerverkiezingen. Op diegene wijze vormt den ondervraagde menigte ene zo terdege mogelijke afspiegeling van den Nederlandse populatie.

Wegens: ANP