Zorgmedewerkers kunnen eentje bedsensor met eentje app volgen of eentje inwoner van bijvoorbeeld eentje verpleegtehuis rustig slaapt of zo woelig is. Zo wordt nachtelijke controles effectiever plus zijn er minder controles nodig. Den inzet van eentje bedsensor vermag zowel valincidenten plus decubitus voorkomen. Verschillend Werken te den Zorg heeft eentje research gedaan zoals den effectiviteit van den bedsensor van ie merknaam Momo BedSense. 

Den Momo BedSense is eentje sensorplaat diegene op borsthoogte onder ie matras van den inwoner wordt plaatsen. Den sensoren geven kennisgeving overheen druk, houding plus trillingen. Dit gegevens wordt weergegeven te eentje app diegene inzicht verstrekken te welke bewoners veilig plus rustig te leger ligt, wie woelig is plus wie urgent poetsvrouw nodig heeft wegens zodoende bijvoorbeeld valincidenten te voorkomen. Zorgmedewerkers kunnen met den app juist inschatten welke acties nodig zijn. Den beschikbare kennisgeving te den app vermag voorts om behandelaren wordt geanalyseerd, voordat gerichte advisering overheen interventies, bijvoorbeeld wegens ie slaappatroon te promoveren. 

Kosten plus tegoed bedsensor

Uit ie research van Verschillend Werken komt eentje veel voorzichtige slotbeschouwingen zoals voren  omtrent den impact van den inzet van den bedsensor. Den gebaar Verschillend Werken is voortkomen te 2019 te Westelijk-Brabant wegens medewerkers van meerdere zorgorganisaties technologisch te ondersteunen. Ie programma is gegroeid plus nu zowel actief te den regio’s Midden-Brabant, Friesland plus Zeeland. Ie algemene vonnis van den onderzoekers van Verschillend Werken overheen den bedsensor is positief. Den zachte kosten – zoals ie doceren van ie gewoonte van den technologie, ie herinrichten van ie zorgproces plus ie informeren van cliënt plus geslacht – wordt noch indien volwassene barrières waargenomen. Harde kosten zijn er vooral te den initiële ontwikkelingsfase.

Betere nachtrust

Kijkend zoals zachte tegoed levert den inzet van den bedsensor voordat den cliënt eentje betere nachtrust plus persoonlijkere zorg op. Medewerkers geoefend meer stilte tijdens den engageren plus behandelaren kunnen gerichter interventies wedden plus kunnen dit zowel huis volgen.
Den harde tegoed zitten vooral te den tijdswinst, omdat er minder controlerondes paardenhoeven wordt gelopen (tijdens den nacht plus voormiddag) plus er minder valse alarmen afgaan. Behandelaren korten zowel tijdstip, omdat zij sneller totdat eentje juiste tussenkomst kunnen komen voordat eentje zorgvraag plus den werking van den tussenkomst zowel sneller kunnen ontwikkelen. Zowel vermag den inzet leiden totdat voorkoming van valincidenten plus decubitus.

Sensoren & facts

Steeds meer zorgorganisaties tradities, te overleg met cliënten of mantelzorgers, sensoren. Eentje innovatief voorbeeld vinden wij te ie Maasstad Ziekenhuis. Patiënten diegene kampen met eentje longontsteking of eentje complexe urineweginfectie kunnen ginder nu op afstand gemonitord wordt. Daarvoor krijgen zij eentje draagbare sensor van Philips op hun borst geplakt. Diegene registreert diverse vitale functies plus stuurt diegene zoals ie informatiesysteem van ie ziekenhuis voordat monitoring op afstand. Maasstad is ie eerste ziekenhuis te Europa dat den draagbare sensor voordat dit patiënten inzet.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 zowel zoals den ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn kosteloos maar op is écht op! Dus wacht noch plus meld u snel aan.