Stichting Zorgring NHN heeft met E-zorg, eentje onderdeel van KPN Health, afgesproken dat ofschoon ie gestructureerde berichtenverkeer voortaan verzorgd wordt ingevolge E-zorg. Via ie verhoging van ie nering zullen jaarlijkse 6 miljoen berichten met medische kennisoverdracht van den te Zorgring aangesloten organisaties wordt verstuurd.

Vanaf dag verzenden eerste- plus tweedelijnszorgmedewerkers te den regio Noord-Nederland Noord zo’n 15.000 totdat 20.000 medische berichten. Nu tenuitvoerleggen zij dit nog vanuit verschillende systemen plus te verschillende bestandsindelingen. E-zorg plus Zorgring NHN hebben dit geïnventariseerd te eentje voortraject plus vooruitzien te eentje naadloze transitie zoals ie nieuwe systeem wegens te kunnen zetwerk.

Miljoen patiënten

Zorgring NHN ondersteunt tientallen zorginstellingen plus honderden aangesloten zorgverleners te den regio. Opgeteld hebben dit professionals te den regio zo’n 1 miljoen patiënten plus cliënten.